Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Wetgeving over alcohol

Wetgeving over alcohol

Er bestaan heel wat Belgische wetten over alcohol. Zowel het produceren en verkopen van dranken moet aan bepaalde regels voldoen. En wie zich in het verkeer begeeft mag niet te veel op hebben.

De Belgische wet controleert het schenken van sterke dranken in drankgelegenheden (met vergunningen). Ook de productie van alcoholhoudende dranken wordt gereglementeerd.

Beteugeling van dronkenschap

Daarnaast is er de beteugeling van dronkenschap. Er bestaan straffen voor de volgende situaties:

  • dronkenschap op een openbare plaats
  • het schenken van alcoholische dranken aan een persoon die kennelijk al dronken is
  • het doen drinken van een persoon die kennelijk al dronken is

Verkeer

De verkeerswetgeving bepaalt dat rijden (met de wagen, motorfiets, brommer of fiets) vanaf 0,5 promille alcohol in het bloed strafbaar is.

Voor beroepschauffeurs (bestuurders van vrachtwagens, bussen, taxi’s, ambulances, …) is de wet strenger. Zij moeten zich houden aan een limiet van 0,2 promille. Dat betekent dat deze chauffeurs al na het drinken van één glas strafbaar zijn (in de praktijk komt dit dus neer op een nultolerantie voor drinken in het verkeer voor beroepschauffeurs). Ze riskeren een onmiddellijke inning van 105 euro en een rijverbod van 2 uur riskeren.

Voor privé-chauffeurs ligt de limiet op 0,5 promille. Wanneer je na een alcoholtest blijkt te rijden onder invloed, kan de politie onmiddellijk een bedrag innen dat sinds 1 mei 2017 179 euro bedraagt. Er kan ook hetzelfde bedrag een minnelijke schikking getroffen worden. Je krijgt ook een rijverbod van minimum drie uur. Komt de zaak voor de politierechter, dan kan die een boete uitspreken van 200 tot 4.000 euro en een rijverbod opleggen. De politierechter kan ook een alcoholslot opleggen.

Vanaf 0,8 promille worden de straffen zwaarder. Het rijverbod bedraagt zes uur en je rijbewijs kan onmiddellijk ingetrokken worden, bijvoorbeeld als het rijgedrag gevaarlijk is voor de verkeersveiligheid. Bij een onmiddellijke inning betaal je 420 euro. Vanaf 1,0 promille is dat 578 euro. Vanaf meer dan 1,2 promille is er geen onmiddellijke inning mogelijk.

Betaal je de onmiddellijke inning van 420 of 578 euro, dan beslist het parket of je een minnelijke schikking krijgt of voor de politierechter moet komen. Die kan een boete uitspreken van 1.600 tot 16.000 euro en een rijverbod opleggen van 8 dagen tot 5 jaar (afhankelijk van het precieze alcoholgehalte in het bloed). De politierechter kan ook een alcoholslot opleggen. Vanaf 1,5 promille is geen onmiddellijke inning en ook geen minnelijke schikking meer mogelijk. Je moet dan sowieso voor de rechter komen. Vanaf 1,8 promille is de rechter ook nog eens verplicht om een alcoholslot op te leggen

Bij herhaalde overtredingen worden de gevolgen nog zwaarder. Werd je binnen de 3 jaar opnieuw betrapt, dan loopt de boete op van van 3.200 tot 40.000 euro en bedraagt het rijverbod minimum drie maanden. Alvorens je weer mag rijden, moet je medische en psychologische proeven afleggen en ook een theoretische en praktische proef. Is er binnen diezelfde 3 jaar een tweede herhaling dan verdubbelen die boetes (tot 80.000 euro) en de duur van het rijverbod (minstens zes maanden).

Indien je minder dan 2 jaar over een rijbewijs B beschikt, dan zijn de straffen strenger voor rijden onder invloed. Je moet dan altijd voor de rechter verschijnen en krijgt een rijverbod van 8 dagen tot 5 jaar. Om opnieuw te mogen rijden, moet je eerst opnieuw een theorie- en/of praktijkexamen afleggen.

Jongeren

Het is verboden om alcohol te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar. Met alcohol bedoelt men alle alcoholhoudende dranken van meer dan 0,5% vol., onder andere bier, wijn, …

Sterkedrank mag men niet verkopen, schenken of aanbieden aan min-achttienjarigen. Vermits cocktails en mixdranken zoals breezers sterke drank bevatten, mogen ze evenmin worden verkocht of gratis uitgedeeld aan minderjarigen.

Van elke persoon die alcohol wil kopen, mag gevraagd worden zijn leeftijd aan te tonen. Verkoop van alcoholische drank in automaten is enkel toegestaan als de automaten over een kaartlezer beschikken waarmee (aan de hand van de identiteitskaart) de leeftijd kan gecheckt worden.

Het voorbije jaar heb ik de gewoonte gekweekt om ’s avonds een paar glazen wijn te drinken. Als er ’s avonds aan tafel een fles ontkurkt wordt, is die voor het slapengaan vaak leeg.

‘Dieter’ (25 jaar)

“Veel late vergaderingen”, zegt mijn man. Ik vermoed dat hij gewoon op café zit.

‘Veerle’ (37 jaar)

Mijn collega Dirk had een zwaar ongeval. Sinds hij terug is, drinkt hij nogal stevig, terwijl hij ook pijnstillers neemt. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

‘Wim’ (41 jaar)

Controle over je gebruik

Hoe hou je je gebruik onder controle? Hoe voorkom je problemen? Hoe ga je te werk wanneer je op het punt bent gekomen dat je wil minderen of stoppen?

Ontdek wat je kan doen

Bezorgd om iemand

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft drank, drugs of pillen misbruikt, of overmatig gamet of gokt. Deze pagina’s helpen je op weg.

Ontdek ons advies op maat van partners, familie en vrienden