Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Welke regels gelden voor ijsjes en andere voeding waar alcohol in zit?

Welke regels gelden voor ijsjes en andere voeding waar alcohol in zit?

Wie regelmatig boodschappen doet, merkt ongetwijfeld op dat er regelmatig nieuwe producten of voedingswaren zijn die een of andere alcoholische drank bevatten. Ijsjes die rum, whisky, een likeur of zelfs een streekbier bevatten zijn daar een voorbeeld van. Ook andere voedingswaren kunnen al eens alcohol bevatten. Mag dat zomaar verkocht worden? Of geldt er bepaalde wetgeving?

Omdat voedingswaren die alcohol bevatten in de winkels niet apart uitgestald worden zoals dat bijvoorbeeld met alcoholische dranken het geval is, kunnen ze onschuldiger ogen dan ze misschien wel zijn.

De verpakking van bijvoorbeeld alcohol-ijsjes is vrolijk, kleurrijk en oogt vaak jong. Ook dat kan bijdragen tot een verkeerd beeld bij wie ze koopt. Soms is het wat zoeken wat de exacte samenstelling is of hoeveel alcohol er in bepaalde voeding zit. Dat terwijl het erg belangrijk is om bijvoorbeeld je kinderen zo lang mogelijk van alcohol weg te houden. Ook mensen die van een alcoholprobleem herstellen en elke vorm van alcohol willen achterwege laten, kunnen het extra moeilijk krijgen door dit soort voedingswaren.

Regelgeving

Omdat het om voeding gaat en geen dranken, kan verwarring ontstaan of ze onder de regelgeving voor voeding vallen of onder de alcoholwetgeving.

Voedingswaren waar alcohol aan toegevoegd is, zoals bijvoorbeeld alcohol-ijsjes, vallen volgens de wet op de accijnzen onder de regelgeving voor alcohol. De wet die bepaalt wat moet verstaan worden onder bier, wijn en sterke drank is, geldt immers voor “alle producten”.

Dat betekent dat ze de wetgeving over de minimumleeftijden moeten naleven. Ijsjes of andere voeding die sterkedrank bevat mogen niet verkocht worden onder de 18 jaar. Dat is ook de reden waarom bijvoorbeeld de webshops van producten van zulke ijsjes aan de bezoekers vragen om hun leeftijd te bevestigen.

Wat reclame betreft, gelden weer andere regels. Omdat het voedingswaren en geen dranken zijn, vallen ze niet onder de beperkingen waar alcoholreclame moet aan voldoen.