Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Onze vrijwilligers

Draag jouw steentje bij

Meer dan achtduizend vragen, twijfels en bezorgdheden per jaar opvangen. Dat is de uitdaging waar de Druglijnvrijwilligers voor gaan. De voldoening en dankbaarheid van oproepers is groot. Zet je mee in en word vrijwilliger!

Of help de vrijwilligers helpen. Betuig jouw sympathie voor hun inzet met een gift. Zo wordt de vrijwilligerswerking verder uitgebouwd.

Word vrijwilliger: jouw inzet maakt het verschil!

Het gevoel om via een telefoon- of chatgesprek of via e-mail mensen op de juiste weg te helpen, geeft vaak veel voldoening. Ook al is het contact anoniem en de afstand lijkt groot, net dat maakt dat mensen je sneller in vertrouwen nemen.

De lijn kan rekenen op een aantal medewerkers in loondienst. Maar het beantwoorden van de duizenden vragen is onmogelijk zonder de geëngageerde inzet van vrijwilligers.

Zet je ook drie uur per week in om vragen te beantwoorden via telefoon, mail of chat. Op het Druglijnkantoor of van thuis uit.

Lijkt het je wat om deel uit te maken van die groep? Dan is het vrijwilligerswerk misschien wel iets voor jou?

Een deugddoende en leerrijke ervaring

Iedereen heeft zijn eigen redenen om vrijwilligerswerk te doen:

  • relevante ervaring opdoen in het helpen van mensen;
  • degelijke kennis verwerven over alcohol- en andere drugproblemen;
  • voldoening putten uit het op weg helpen van mensen van vragen, zorgen en problemen;
  • sociale contacten met een gedreven ploeg collega-vrijwilligers.

Lees alles over hoe en wat

Geef onze vrijwilligers een financieel duwtje

Drank, drugs en pillen staan hoog op de lijst van thema’s waar de doorsnee Vlaming zich zorgen over maken. Praten over drank- en drugproblemen gebeurt al wat vaker dan vroeger, maar blijft nog vaak een taboe.

De Druglijnvrijwilligers staan klaar met informatie, advies en hulp voor wie daar nood aan heeft. Anoniem, respectvol en onbevooroordeeld. Zo dragen ze bij om de stap naar hulp en oplossingen kleiner te maken.

Toon je appreciatie en ondersteun hun inzet met een fiscaal aftrekbare gift.

Jouw gift helpt de vrijwilligers helpen

Vrijwilliger zijn bij De Druglijn is een uitdaging en een unieke kans om bij te leren. Als ik erin slaag een moeder aan de lijn wat verder te helpen, voel ik dat ik echt mijn steentje bijdraag.

Caroline

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.