Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Over ons » Degelijk opgeleid team

Een gedreven en degelijk opgeleid team

Om te realiseren wat De Druglijn nastreeft, zijn mensen nodig. De beantwoorders onderscheiden zich door hun grote betrokkenheid en streven naar een evenwaardig contact van mens tot mens. Uiteraard kunnen zij slechts kwaliteit leveren als zij degelijk opgeleid en goed omkaderd worden.

Garant voor persoonlijke service

De Druglijn staat garant voor een rechtstreeks en anoniem contact. Zo’n 6.000 keer per jaar. Niet alleen aan de telefoon, maar ook online worden alle vragen worden persoonlijk en op maat beantwoord. Geen beantwoording dus met vooraf opgenomen computerstemmen, keuzemenu’s of standaardboodschappen.

De bellers, mailers en chatters worden te woord gestaan een ploeg anonieme beantwoorders. Die omvat een aantal medewerkers in loondienst maar is vooral in handen van een groep geëngageerde vrijwilligers. Stuk voor stuk mensen die anderen willen helpen en zich onbaatzuchtig inzetten vanuit een oprechte betrokkenheid.

Dat de investering in een persoonlijke aanpakt werkt, blijkt uit de resultaten van onze tevredenheidsenquêtes.

Degelijk opgeleid

Elke beantwoorder volgt een basisopleiding van meer dan 30 uur. Daarbij komt veel meer dan louter kennis over alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicijnen en gokken aan bod. Ook kennis over de alcohol- en drugwetgeving, van het preventie- en hulpverleningslandschap, inzicht in afhankelijk en verslaving en de nodige gespreksvaardigheden worden bijgebracht. Daarop volgt een intensieve stageperiode. Alles samen doorloopt een nieuwe vrijwilliger een vijftal maanden opleiding alvorens zelfstandig aan de de slag te gaan. Nadien wordt elk van hen persoonlijk gecoacht. Zeswekelijkse vormingsavonden zorgen voor continue bijscholing.

De beantwoorders profileren zich niet als experts. Elk van hen is zich terdege bewust van de opdracht van De Druglijn en de grenzen die daaraan verbonden zijn. Zij ambiëren niet om therapeutisch werk te leveren en verstrekken geen bindend medisch of juridisch advies.

Beantwoorders blijven net als de oproepers anoniem. Dat geldt zowel voor vrijwilligers als voor medewerkers in loondienst. Die anonimiteit past in het streven naar laagdrempeligheid. Het illustreert ook het streven dat elke beantwoorder eender welke vraag op een even volwaardige manier kan beantwoorden.

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.