Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Over ons » Sensibilisering en beeldvorming

Onze bijdrage aan bewustmaking en beeldvorming

De Druglijn doet meer dan telefonische en onlinevragen beantwoorden. Met de jaren werd een aanbod aan publicaties en materiaal aangemaakt. In de vorm van een reeks informatieve folders rond topics waarover De Druglijn vragen krijgt. Of via affiches die aandacht vragen voor de risico’s van alcohol- en ander druggebruik.

De Druglijn is de publieksservice van het Vlaams Expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD). Op die manier is De Druglijn de speerpunt van sensibiliserende acties en campagnes die VAD voert.

Folders, brochures, promotiemateriaal en nog veel meer

De aanmaak en verspreiding van documentatiemateriaal is één van kerntaken van VAD op vlak van informatieverstrekking aan een ruim publiek. Logisch dus dat De Druglijn als publiekservice van VAD met de jaren een groeiend aanbod uitbouwde.
Een reeks folders onder de noemer Meest gestelde vragen’ staat daarbij centraal.

De folders bundelen per thema’s een aantal vragen die vaak ter sprake komen aan de lijn. De duizenden contacten die De Druglijn jaarlijks heeft, bieden waardevol inzicht in welke doelgroep welke informatiebehoeften heeft. Doordat ze gebaseerd zijn op concrete vragen uit de praktijk, gaan ze inhoudelijk meestal een stap verder dan het louter informatieve. Vaak omvatten ze een eerste aanzet van advies over hoe met alcohol- of ander druggebruik kan omgegaan worden. Dat maakt de folders meteen een stuk relevanter voor wie met in zijn omgeving met gebruik geconfronteerd wordt.

De Druglijn heeft een aanbod aan affiches en promotiemateriaal, maar publiceert ook rapporten. Bekijk het volledig aanbod in het overzicht met materialen.

Sensibilisering, beeldvorming en campagnes

Sensibiliserende initiatieven en campagnes van VAD worden steevast onder de noemer van De Druglijn gevoerd. Een bewuste strategie, want op die manier krijgt de doelgroep meteen een kanaal aangereikt voor meer publieksinformatie of voor het stellen van persoonlijke vragen.

Op die manier verlagen deze initiatieven ook de drempel tot contactname en dragen ze bij tot de beeldvorming over de lijn. Die is er immers echt niet alleen voor mensen met zorgen of problemen en evenmin enkel voor vragen over illegale drugs.

De bekendste campagne die onder de Druglijnvlag gevoerd wordt is Tournée Minérale. Die zorgde er de voorbije jaren dat het idee om een maand lang een alcoholpauze in te lassen een door zowat elke Vlaming gekend concept is.
Voorts zijn er ook meer doelgroep gerichte initiatieven. Als dan niet in combinatie met een bepaald thema. Denk bijvoorbeeld aan sensibilisering omtrent sportgokken ten tijde van internationale voetbaltornooien (Altijd Prijs), campagnes of initiatieven gericht op studenten (#studentzijnis) of hun ouders. Of een campagne omtrent cannabis voor jonge pubers (BijzonderZonder) of omtrent alcohol voor oudere volwassenen (Langer Gezond Genieten)

In 2020 en 2021 zette De Druglijn samen met Te Gek?! meer haar schouders onder de campagne Roes(t) voor een betere publieke beeldvorming bespreekbaarheid van drank-, drug- en gokproblemen.

In haar sensibilisering vermijdt VAD en De Druglijn de zogeheten ‘fear appeal’ (inspelen op angst) en wordt gekozen voor een niet-culpabiliserende en niet-stigmatiserende benadering.

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.