Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Missie, visie en waarden

Onze missie, visie en waarden

De Druglijn streeft drie belangrijke doelstellingen na: informeren, doorverwijzen maar ook signaleren. In de dagelijkse contacten staan de beantwoorders open voor ieders mening en voor elk soort vraag. Ze hanteren bij het beantwoorden een duidelijke visie met laagdrempeligheid en bespreekbaarheid als focus.

Missie: de doelstellingen van De Druglijn

Drie doelstellingen staan centraal:

 1. Anoniem en laagdrempelig informatie en advies verschaffen over alcohol- en andere drugproblemen:
  Correcte en objectieve informatie helpt veel oproepers om hun bezorgdheid in het juiste perspectief te plaatsen. Maar ook scholieren of wie in functie van preventie informatie zoekt, kan hiervoor bij De Druglijn terecht.
 2. Wie daar nood aan heeft, zicht bieden op en degelijk doorverwijzen naar de mogelijkheden in de beschikbare alcohol- en drughulpverlening:
  Van zelfhulpgroep tot de meest gespecialiseerde residentiële hulp: wie op zoek is naar hulp kan door De Druglijn wegwijs gemaakt worden. De Druglijn ziet zichzelf als een laagdrempelige eerste stap naar hulp.
 3. Terugkoppelen en signaleren van trends en noden naar overheid en werkveld:
  De duizenden contacten per jaar geven voeling met welke vragen er bij de bevolking leven, hoe opinies evolueren en wat mogelijke hiaten in het preventie- of hulpaanbod zijn.

Visie op beantwoordwerk

Creëren van een veilige setting

Door de afstand in het telefonische en online contact en de anonimiteit willen we meer openheid toelaten om over alcohol- en andere drugproblemen te praten. Ook gezien het illegale karakter van drugs en het feit dat problematisch gebruik tot juridische problemen kan leiden is dit cruciaal.

Vraaggestuurd werken

De Druglijn heeft geen agenda die ze in het beantwoordwerk wil doordrukken. De oproeper en diens vragen, noden of problematiek vormen het uitgangspunt. De Druglijn zal nooit antwoorden of strategieën opdringen. Via de telefoon en zeker online heeft de oproeper een veel grotere controle over het contact dan in face-to-face gespekken. Dat de regie bij de oproeper ligt, maakt de problemen vaak bespreekbaarder.

Een persoonlijk antwoord, op maat van de oproeper

Niet de drug, maar de mens staat voor De Druglijn centraal. Drugs zijn wat ze zijn, maar mensen verschillen. Daarom wordt in gezet op een warm en persoonlijk contact. Door elke vraag van een persoonlijk antwoord te voorzien, wil De Druglijn de dialoog op gang brengen en de oproeper sterken in zijn of haar vermogen om met problemen om te gaan.

Respectvol en onbevooroordeeld te woord staan

De bezorgdheid om geridiculiseerd of beoordeeld te worden is een belangrijke drempel voor hulp. Het stigma en de erg negatieve maatschappelijke beeldvorming omtrent afhankelijkheid evenzeer. De Druglijn velt geen oordeel over oproepers, ook al maken zij schadelijke keuzes op vlak van middelengebruik. Op die manier wil de lijn drempels verlagen.

Een vrijblijvend contact als eerste stap

Door zich zo laagdrempelig mogelijk beschikbaar te stellen wil De Druglijn de stap naar eventuele verdere hulp faciliteren. De Druglijn zelf koestert geen therapeutische ambities. Tegelijk is ze overtuigd van haar meerwaarde als eerste contactpunt. Zo wil ze een brugfunctie vervullen.

Waarden

 • De Druglijn wil de alcohol- en drugthematiek bespreekbaar maken. De medewerkers baseren zich op objectieve, wetenschappelijk onderbouwde informatie.
 • De Druglijn zal nooit iemand beoordelen, laat staan veroordelen omwille van zijn of haar middelengebruik of opvattingen daaromtrent. Objectiviteit, laagdrempeligheid en een service op maat staan voorop.
 • Anonimiteit staat voorop. De beantwoorders respecteren de privacy van elke oproeper die ze te woord staan.

Jouw feedback

Nam je contact met onze lijn en wil je daar iets over kwijt? Opmerkingen bij iets wat je deze site las? We willen optimaal rekening houden met ieders feedback.

Mail je feedback

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.