Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Over ons » Beantwoording: telefoon en online

Anonieme beantwoording via telefoon, mail en chat

De beantwoording van allerhande vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen is het kloppende hart van onze werking. De telefoonlijn is een belangrijke peiler in de werking, maar de Druglijn zet ook volop in op online contact.

De telefoonlijn is waar het in 1994 voor De Druglijn allemaal mee startte. Maar we gingen allemaal veel digitaler leven en het internet werd gemeen goed. De Druglijn pioneerde reeds in 2003 met online hulp door naast de telefoon ook met mail en later met chat van start te gaan.

Tot op vandaag blijft de beantwoording van alle mogelijk vragen over drank, drugs, pillen, gokken en gamen het kloppende hart van onze werking.

Bellen met De Druglijn

Iedereen kan ons bellen op het nummer 078 15 10 20.

Het ligt voor de hand waarom een telefoonlijn zo’n geschikt kanaal is om informatie, advies en hulp in te winnen.
Via de telefoon kan je op een handige manier, op een tijdstip van jouw keuze en vanop een plaats van eigen keuze zo goed als onmiddellijk een antwoord op je vragen krijgen. Maar de telefoon is niet alleen geschikt voor puur informatieve vragen.

De telefoon brengt je in rechtstreeks contact met een beantwoorder: je hoort elkaar en kan ondanks de afstand een warm, persoonlijk contact hebben. Dat maakt de telefoon zo geschikt om opvang te bieden. De anonimiteit en de afstand laten toe dat je je emoties ook gemakkelijker de vrije loop kan laten.

Ook anno nu hebben nog duizenden mensen behoefte aan een uitgebreid telefoongesprek waarin ze van gedachten kunnen wisselen, informatie kunnen bekomen en samen met onze beantwoorders op zoek kunnen naar antwoorden of mogelijke oplossingen.

Online contact via mail en chat

Wat voor de telefoon geldt, gaat ook op voor online contact: mail en chat zijn handige en laagdrempelige manieren om informatie in te winnen.

De Druglijn zet volop in op het potentieel van die kanalen. Door naast de telefoonlijn ook online contact aan te bieden, willen we nog beter bereikbaar zijn. Want hoe vanzelfsprekend een telefoongesprek wel lijkt, voor velen vormt zelf dat een hoge drempel om op zoek te gaan naar informatie, advies of hulp.

De mailservice laat toe dag en nacht contact op te nemen, zijn gedachten of vragen te structuren, te wikken en te wegen en te formuleren zoals men wil alvorens ze door te sturen. Chatten laat toe om toch een rechtstreeks contact te hebben, maar voelt voor velen comfortabeler omdat men elkaar niet hoort.

De bedenkingen die velen maken bij het online informatie, advies en hulp verschaffen alsof dat afstandelijk, beperkend of omslachtig zou zijn, raken snel achterhaald. De praktijk bewijst het: iets meer de helft van alle vragen aan De Druglijn wordt inmiddels online gesteld

Vrijwilligers gezocht

De vragen, twijfels en bezorgdheden van duizenden mensen per jaar opvangen is een hele klus. Maar de voldoening is groot.

Over ons

Onze werking

Van telefoonlijn groeide De Druglijn uit tot een omvattende service met een ruim online aanbod. Publicaties en campagnes dragen bij tot sensibilisering en beeldvorming over alcohol en andere drugs.

Hoe we werken

De Druglijn is doordrongen van een duidelijke visie op alcohol- en ander druggebruik én op het beantwoordwerk. Degelijk opgeleide mensen en samenwerking zijn daarin essentieel.

Resultaten en rapportering

De duizenden contacten zijn een schat aan anonieme informatie. Wie maakt zich waarover zorgen? Wat zijn de noden op vlak van hulp en preventie? De Druglijn brengt het in kaart.