Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Mogen we als leiding op kamp alcohol drinken?

Mogen we als leiding op kamp alcohol drinken?

Als leiding draag je een grote verantwoordelijkheid voor de leden van de jeugdbeweging. Het is dus belangrijk om op voorhand duidelijk af te spreken wat er op jullie kamp mag, en wat niet.

Stel regels en afspraken op voor jullie vertrek

Voorafgaand opgestelde regels en afspraken over hoe er wordt omgegaan met drugs en alcohol, zijn belangrijk. Dit kan in de vorm van een reglement of beleid.

Wanneer dat echt goed zit en jullie hebben een plan uitgewerkt, dan kan je namelijk veel makkelijker problemen voorkomen. Doet er zich toch een moeilijke situatie voor, dan weet je ook sneller hoe ze op te lossen.

In de eerste plaats is het belangrijk om de wetgeving wat betreft alcohol en drugs te respecteren.

  • Het schenken van alcohol aan jongeren beneden 16 jaar is verboden.
  • Net als het schenken van sterkedrank aan jongeren beneden 18 jaar.
  • Drugs, en dus ook cannabis, zijn altijd verboden. Ook voor meerderjarigen.

Afspraken over alcohol en drugs binnen de jeugdbeweging kunnen dan luiden:

  • er zijn altijd enkele mensen BOB op een kamp
  • er wordt niet meer gedronken dan 2 biertjes per dag
  • er wordt geen sterkedrank gedronken
  • drugs, inclusief cannabis, zijn verboden

Wat als iemand de regels overtreedt?

Het is goed om voordat je op kamp gaat met elkaar regels op te stellen en ook te bepalen wat je doet als iemand de regels overtreedt. Directe schorsing? Verdere uitsluiting van alcohol?

Nadenken over hoe je als jeugdbeweging reageert op regelovertredingen is nodig. Want afspraken op papier, betekent immers niet automatisch dat er geen problemen meer zullen opduiken in de praktijk.

Drugs in beweging

Neem eens een kijkje op de website ‘Drugs in beweging’. Je vindt er een heleboel tips en handvaten over hoe er met alcohol en drugs kan omgegaan worden binnen de jeugdbeweging.

Drink, drank, dronk, …