Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Mogen mixdranken verkocht worden in het jeugdhuis?

Mogen mixdranken verkocht worden in het jeugdhuis?

Volgens de wet mag er geen sterkedrank verkocht worden aan wie jonger is dan achttien. Mixdranken, zoals Breezer, bevatten sterkedrank (zoals rum of wodka), en behoren dus tot die categorie.

Wat beschouwt de wet als sterkedrank?

  • Alle alcoholische dranken die meer dan 1,2 procent gedistilleerde alcohol bevatten.
  • Alle dranken, al dan niet gedistilleerd, die meer dan 22% vol. alcohol bevatten.

Wat betekent dat voor mixdranken?

Als limonades of andere niet-alcoholische dranken gemengd worden met gedistilleerde alcoholische dranken, vallen ze voor de wet in die eerste categorie sterkedrank.

Ze worden dus ook als sterkedrank beschouwd, en mogen niet verkocht worden aan minderjarigen.

Wat met bier en wijn?

Het is verboden om alcoholhoudende dranken van meer dan 0.5% vol. (onder andere bier, wijn, …) te verkopen, te schenken of aan te bieden aan wie jonger is dan zestien jaar.

Heeft het jeugdhuis een tapvergunning nodig?

Voor het schenken van bier en wijn heeft een jeugdhuis geen tapvergunning meer nodig.

Voor het schenken van sterkedrank is wel nog een vergunning nodig. Jeugdhuizen waar het doelpubliek hoofdzakelijk uit minderjarigen bestaat, kunnen in principe geen vergunning krijgen en mogen dus geen mixdranken verkopen.

Drugs in beweging

Neem eens een kijkje op de website ‘Drugs in beweging’. Je vindt er een heleboel tips en handvaten over hoe er met alcohol en drugs kan omgegaan worden binnen de jeugdbeweging.