Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Wim ziet een collega fouten maken door zijn gebruik van alcohol en pijnstillers

Wim (41 jaar) vraagt zich af hoe om te gaan met het alcohol- en medicatiegebruik van een collega. Lees hier zijn verhaal.

“Bij ons in het bedrijf is teamwerk erg belangrijk. Met een handvol mensen moeten we compleet op elkaar ingespeeld zijn. Als dat niet vlot loopt, komt ook de veiligheid in het gevaar. De verstandhouding met de mensen waarmee je werk moet dus erg goed zijn.

In het team waarin ik nu draai, wordt dat alsmaar moeilijker omwille van Dirk. Hij en ik werken al jaren samen en dat ging altijd heel goed. Twee jaar terug had hij een zwaar ongeval met een lange revalidatie. Sinds hij terug is, merk ik dat hij nogal stevig drinkt. Terwijl hij ook pijnstillers moet slikken voor zijn rug.

Regelmatig merk ik dat hij traag is van reactie, dat zijn reflexen niet scherp staan. Ik heb al een paar keer letterlijk moeten inspringen om ongevallen te voorkomen.

Van de andere collega’s komt er meer en meer commentaar. Ik neem het vaak voor hem op omdat ik hem al zolang ken. Toch wordt dat alsmaar moeilijker. Ik vermoed soms dat de anderen denken dat ik hem in bescherming neem. En zelf word ik het ook beu om zijn brokken te lijmen.

Met hem praten over zijn drankgebruik zie ik niet zitten. Het lijkt alsof ik mij dan bemoei met privé-zaken en uiteindelijk drink ik zelf ook graag al eens een glas. Naar de directie stappen lijkt op verraad. Ze hebben hem al extra kansen gegeven na zijn ongeval en ik wil Dirk niet in de problemen brengen. Wat doe ik nu best?”

‘Wim’ en ‘Dirk’ zijn schuilnamen en de afbeelding bij dit verhaal is fictief.

De Druglijn garandeert anonimiteit. Verhalen of uitspraken worden nooit online geplaatst zonder voorafgaandelijke toestemming van de betrokkene.

De problemen van je vriend overnemen is geen goed idee

Je bedoelt het goed en je wil helpen, maar dat kan averechts werken. Laat je vriend of vriendin zoveel mogelijk zelf de verantwoordelijkheid opnemen.

Een gesprek aanknopen

Als je je zorgen maakt over een vriend of vriendin, blijf er dan niet mee zitten. Met elkaar praten is de eerste stap.

Hoe ga je als bedrijf om met alcohol en drugs?

De werkcontext kan een belangrijke bijdrage leveren om werknemers met alcohol- of andere drugproblemen aan te zetten hun gedrag te veranderen.

Meer advies voor vrienden

Een vriend met een probleem

Alcohol, cannabis, cocaïne of nog iets anders: je weet of vermoedt dat je vriend of vriendin gebruikt.

Praten over drank of drugs

Als vrienden kan je veel losser en gemakkelijker met elkaar babbelen. Dat is jouw sterkte. Je hebt echt wel invloed op elkaar.

Een vriend helpen

Je wil er zijn voor je vriend, om uit deze moeilijke periode te raken. Maar wat kan je doen, en hoe ver kan je gaan?