Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Hoeveel alcohol is schadelijk?

Hoeveel alcohol is schadelijk?

Alcohol is een schadelijke stof. Dat beseffen steeds meer mensen. Of je alcohol drinkt of niet is een persoonlijke keuze. Vraag je je ook af hoe je de risico’s van alcohol kan beperken? Dan is er gelukkig een richtlijn die houvast biedt.

Richtlijn

Alcohol is een schadelijke stof. Er bestaat geen veilige hoeveelheid. Wil je geen risico lopen, dan drink je best geen alcohol. Hoe minder je drinkt, hoe kleiner het risico.

Om de risico’s van alcoholgebruik te beperken, drink je best niet meer dan 10 standaardglazen per week.

Beperk het aantal glazen per dag. Drink een aantal dagen per week niet.

Wat is een standaardglas?

Een standaardglas bevat altijd dezelfde hoeveelheid alcohol, onafhankelijk van de grootte van het glas of het soort alcohol (10g pure alcohol). Wanneer een alcoholische drank dus wordt geschonken in het juiste glas, bevat elk glas ongeveer evenveel alcohol.

Er bestaan wel uitzonderingen op die regel: een glas zwaar bier of een cocktail bevat meer alcohol dan een standaardglas. Onderstaande tabel geeft je alvast een idee.

Een glas bier van 25 centiliter, een glas wijn van 10 centiliter, een glas aperitief (zoals porto of sherry) van 5 centiliter of een glas sterkedrank van 3,5 centiliter komen allemaal overeen met één standaardglas. Ze bevatten dus allemaal evenveel alcohol, namelijk 10 gram. Een blik bier van 33 centiliter komt overeen met 1,3 standaardglazen. Een zwaar bier kan 1,7 tot 2,5 standaardglazen per glas bevatten. Een fles wijn bevat 7,5 standaardglazen alcohol.

Voor wie is deze richtlijn?

Deze richtlijn is bedoeld voor mensen boven de 18 jaar.

En wat met jongeren?

Jongeren onder de 18 jaar drinken best geen alcohol. Ook al laat de Belgische wet bieren en wijnen vanaf 16 jaar toe. De hersenen van jongeren zijn nog volop in ontwikkeling en alcohol kan die schaden. Omwille van de gezondheidsrisico’s blijft alcohol tot 18 jaar beter achterwege.

Lees hier het advies over alcohol voor minderjarigen.

Let op: sommige mensen lopen meer risico

Sommigen lopen meer risico op negatieve effecten van alcoholgebruik. Behoor je tot een van deze groepen, dan ben je best extra voorzichtig met alcohol.

 • Ouderen. Lees hier het advies voor 55+’ers.
 • Jongvolwassenen tussen de 18 en 24 jaar
 • Mensen die medicatie of andere drugs gebruiken
 • Mensen met al dan niet alcohol-gerelateerde gezondheidsproblemen die kunnen beïnvloed worden door alcoholgebruik
 • Mensen met psychische problemen
 • Mensen met een laag lichaamsgewicht
 • Mensen een voorgeschiedenis van alcoholproblemen in de familie

Uiteraard houdt de richtlijn ook geen rekening met je persoonlijke situatie. Vraag bij twijfels best advies aan een hulpverlener.

Soms drink je beter geen alcohol

 • In het verkeer (ook te voet of met de fiets)
 • Voor, tijdens en onmiddellijk na lichamelijke inspanningen en sport
 • Bij het bedienen van machines, elektrische apparaten, ladders, enzovoort
 • Voor en tijdens het werk
 • Wanneer je verantwoordelijk bent voor de veiligheid van anderen
 • Tijdens activiteiten waarbij alertheid en vaardigheden nodig zijn

Zwangerschap

Alcohol is schadelijk tijdens alle fasen van de zwangerschap.

Als je zwanger wil worden, tijdens de zwangerschap en tijdens de borstvoedingsperiode is geen alcohol drinken de veiligste optie.

Het voorbije jaar heb ik de gewoonte gekweekt om ’s avonds een paar glazen wijn te drinken. Als er ’s avonds aan tafel een fles ontkurkt wordt, is die voor het slapengaan vaak leeg.

‘Dieter’ (25 jaar)

“Veel late vergaderingen”, zegt mijn man. Ik vermoed dat hij gewoon op café zit. Hij komt regelmatig serieus dronken thuis.

‘Veerle’ (37 jaar)

Echt helder denken deed ik niet meer die avond en daar schrik ik toch wat van eerlijk gezegd.

‘Thomas’ (19 jaar)

Mijn collega Dirk had een zwaar ongeval. Sinds hij terug is, drinkt hij nogal stevig, terwijl hij ook pijnstillers neemt. Dat zorgt voor gevaarlijke situaties.

‘Wim’ (41jaar)

Alcohol en jongeren: begin niet te vroeg

Vanaf welke leeftijd mag je alcohol drinken? Wat zegt de wet? Zijn de risico’s voor jongeren anders dan voor volwassenen? Gezondheidsargumenten pleiten alvast om niet te vroeg met alcohol te beginnen. Maar hoe zit het precies?

55+ en alcohol: de risico’s nemen toe

Iedereen wil zo lang mogelijk gezond en actief blijven. Maar naarmate je ouder wordt, verandert er heel wat. Ook op vlak van je lichaam en je gezondheid. Daarom is het belangrijk om stil te staan bij je alcoholgebruik.