Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Alcohol » Drinkt mijn partner te veel?

Drinkt mijn partner te veel?

‘Hoeveel alcohol is te veel’ is sowieso geen makkelijke vraag. De richtlijn geeft een houvast, maar beantwoordt waarschijnlijk niet alle bezorgdheden die jij als partner hebt.

Een alcoholprobleem gaat vaak gepaard met ontkenning. De persoon die drinkt, beweert vaak het allemaal onder controle te hebben. Je bezorgdheid wordt misschien gerelativeerd met reacties als ‘ik drink enkel bier en geen sterkedrank’, ‘er is geen probleem’, ‘de anderen zien spoken’, …

Vandaar dat partners zich dikwijls afvragen: is er sprake van een alcoholprobleem? Of verbeeld ik mij maar dat mijn partner te veel drinkt?

Onderstaande richtlijn is bedoeld om mensen te helpen de gezondheidsrisico’s van alcohol tot een minimum te beperken. Drinkt je partner meer drinkt dan dat? Dat wijst nog niet noodzakelijk op afhankelijkheid. Het is een indicatie dat hij of zij meer drinkt dan gezond is.

Richtlijn

Alcohol is een schadelijke stof. Er bestaat geen veilige hoeveelheid. Wil je geen risico lopen, dan drink je best geen alcohol. Hoe minder je drinkt, hoe kleiner het risico.

Doe het volgende om de risico’s van alcoholgebruik te beperken:

  • Drink niet meer dan 10 standaardglazen per week.
  • Beperk het aantal glazen per dag.
  • Drink een aantal dagen per week niet.

Meer details over deze richtlijn lees je hier.

Zelfs met die richtlijn is het niet vanzelfsprekend om uitspraken te doen over de drinkgewoontes van iemand anders. Het is niet makkelijk om te weten hoeveel je partner drinkt. Je ziet niet altijd wanneer hij of zij drinkt. Partners met een problematisch alcoholgebruik geven niet graag toe hoeveel ze drinken, en vermijden soms liever iedere confrontatie met hun drinkgedrag.