Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Bezorgd om iemand? » Alcohol, drugs en opvoeden » Wat zeg je?

Wat zeg je?

Je gaat met je kind in gesprek over alcohol en drugs. Wat je vertelt, komt best van jezelf. Eerlijk en rechtuit. Deze tips kunnen je daarbij helpen.

Vertrek vanuit jezelf

Vertel over je gevoelens, je zorgen en jouw standpunt. Geef rustig je mening over het onderwerp.

Spreek in de ik-vorm

In de ik-vorm praten komt minder beschuldigend over. Je kind zal dan allicht meer openstaan voor jouw standpunt en jouw verwachtingen.

Bijvoorbeeld: “Ik wil dat je je gedraagt wanneer je uitgaat”, is minder confronterend dan: “Jij kan je ook nooit inhouden!”

Echtheid, openheid, eerlijkheid

Stel je open en eerlijk op tegenover je kinderen. Uit je gevoelens over wat je kind zegt of over wat er is gebeurd. Zo leren jongeren open staan voor verschillende invalshoeken en leren ze kritisch nadenken.

Wees ook eerlijk over de aangename kanten van alcohol en drugs, ga die niet uit de weg. Wijs er wel op dat die altijd risico’s meebrengen voor jongeren. Nog meer wanneer er veel of dikwijls wordt gebruikt.

Praten is ook luisteren

Het is misschien niet gemakkelijk, maar laat eerst ruimte voor het verhaal van je zoon of dochter voor je je eigen mening en kijk op de dingen geeft. Dat doe je zo:

  • Vraag aan je kind wat hij of zij vindt van alcohol of drugs.
  • Laat ruimte voor zijn of haar reactie en mening.
  • Probeer rustig te luisteren naar wat je zoon of dochter te vertellen heeft, en wees benieuwd.

Focus op ‘nu’, niet op later

Horrorverhalen en dramatische argumenten, zoals het risico op toekomstige gezondheids- of afhankelijkheidsproblemen, maken meestal weinig indruk.

Jongeren bekijken het leven vanuit een hier-en-nu-standpunt en denken niet aan ‘later’. Het heeft vooral zin te spreken over risico’s en nadelen op korte termijn, de invloed op het leven van je kind zoals het nu is.

Praten met je kind

Je kind opvoeden over alcohol, cannabis en drugs, begint met er samen over te praten. Maar hoe begin je aan zo’n gesprek?

In de praktijk

Hoe ga je zelf om met alcohol en andere drugs? En hoe wil je dat je kind reageert wanneer het ermee in aanraking komt?

Mijn kind experimenteert

Hoe ga je als ouder om met een zoon of dochter die experimenteert met alcohol of drugs?