Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cocaïne » Is cocaïne echt zo populair in het uitgaansleven?

Is cocaïne echt zo populair in het uitgaansleven?

Cocaïne is een drug die vaak de pers haalt. Klopt het beeld dat het middel zo alomtegenwoordig is?

De Druglijn wees twintig jaar terug al op een stijgend aantal vragen over cocaïne. Maar opvallend genoeg blijft het percentage vragen over deze drug sindsdien stabiel.

Sinds 2003 bevraagt VAD om de paar jaar uitgaanders op rockfestivals, dance events en in clubs naar hun middelengebruik. Daaruit bleek dat het gebruik van cocaïne in deze doelgroep sindsdien toenam. De nieuwste cijfers van dat uitgaansonderzoek (2022) tonen echter dat het cocaïnegebruik de voorbije jaren niet meer stijgt en zelfs licht daalde.  Iets minder dan 18% (minder dan 1 op 5) van de bevraagde uitgaanders gebruikte het voorbije jaar cocaïne. De grote meerderheid van hen deed dat maar af en toe.

Hoewel uit onderzoek dus duidelijk blijkt dat het cocaïnegebruik in het uitgaansleven de laatste tien jaar licht gestegen is, gaat het nog steeds om een minderheid van de uitgaanders. Dat gaat in tegen het beeld dat de voorbije jaren leek te ontstaan alsof cocaïne alomtegenwoordig is.

Sowieso ligt het gebruik van alcohol en andere drugs bij het uitgaan hoger dan elders. Deze groep is dus niet representatief voor de hele Vlaamse bevolking.

Risico’s van cocaïne

De evolutie in het cocaïnegebruik wordt ongetwijfeld mee bepaald door de evolutie in de prijs. Bij een lagere prijs stijgt het gebruik én het aantal mensen dat zijn gezondheid in gevaar brengt. Cocaïne is zelden een zuiver product en wie gebruikt weet nooit echt wat ze gebruiken. Cocaïne neemt remmingen weg en kan leiden tot roekeloos en ongewenst gedrag. Risico’s zoals verhoogde lichaamstemperatuur, hartkloppingen en uitputting worden in het uitgaansleven nog versterkt door omgevingsfactoren zoals bijvoorbeeld temperatuur en overbevolking.

Meer info over uitgaan en drugs vind je in ons luik ‘Uitgaan’.

Combigebruik

De meerderheid van de uitgaanders die coke gebruikt doet dat tijdens het uitgaan. Toch gebruikt een deel ook voor het uitgaan en zelfs erna. Cocaïne wordt vooral in groep gebruikt. Ook wordt cocaïne vrij vaak samen met andere illegale drugs of met alcohol gebruikt. Hierbij is men zich dikwijls niet bewust dat dit combigebruik is. Het is een gewoonte waarbij ze niet echt stilstaan.

Veelgestelde vragen over cocaïne

Materiaal over cocaïne