Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cocaïne » Is cocaïne altijd zuiver?

Is cocaïne altijd zuiver?

Cocaïne, het witte, fijne, glinsterende poeder, mag er dan wel “clean” uitzien, zuiver is de drug allerminst.

Nederlands onderzoek van stalen toont aan dat in 2020 de gemiddelde zuiverheid van cocaïne 69% bedroeg. We kunnen ervan uitgaan dat de situatie in België gelijkaardig is. De zuiverheid stijgt de voorbije jaren weliswaar, maar cocaïne wordt dus versneden met andere stoffen.

Versneden met onschuldige producten…

De verhalen over cocaïne die vervuild is met andere illegale drugs zijn meestal gebaseerd op hardnekkige mythes. Vaak gaat het in werkelijkheid om versnijding met onschuldige producten zoals suikers (mannitol, glucose, lactose,…) of vitamines.

…en met geneesmiddelen…

Sommige geneesmiddelen zijn voor mensen die dealen interessant om cocaïne mee te versnijden. Lidocaïne en novocaïne bijvoorbeeld werken net als cocaïne plaatselijk verdovend, en geven de typische bittere smaak op de tong. Uit de verdovende werking of bittere smaak van een dosis cocaïne is met andere woorden niet af te leiden of het gaat om zuivere of om versneden cocaïne.

…maar ook met gevaarlijke producten

Fenacetine werd reeds aangetroffen in cocaïnestalen. Dat is een pijnstiller die in Nederland en België verboden is omdat veelvuldig gebruik nierschade kan veroorzaken.

Ook levamisol, een antikankermedicijn, vindt men soms terug in cocaïne. Dit medicijn heeft allerlei bijwerkingen en kan bij langdurig gebruik agranulocytose, een ernstige bloedaandoening, veroorzaken.

Eind 2004 wezen waarschuwingscampagnes in België en omringende landen op het acute gevaar van cocaïne die versneden werd met atropine of met hydroxyzine. Door het gebruik daarvan belandden verschillende mensen in het ziekenhuis. Atropine werkt als tripmiddel en veroorzaakt gezichts- en gehoorshallucinaties.

Zoals bij elke drug, houdt het gebruik van cocaïne risico’s in, maar de toevoeging van atropine maakt het nog gevaarlijker. De bloeddruk stijgt en de hartslag versnelt erdoor. Bij een overdosis treden rusteloosheid en een verminderd bewustzijn op. In extreme gevallen leidt dit tot overlijden als gevolg van ademhalings- en hartritmestoornissen. Snel ingrijpen en een ziekenhuisopname is de boodschap.

Onvoorspelbare effecten

De gevolgen van cocaïnegebruik vooraf inschatten, is moeilijk. Men weet nooit hoe groot de actieve dosis is die ze innemen en met welke (gevaarlijke) stoffen de dosis eventueel vermengd is.

Wie erg zuivere cocaïne zou gebruiken, loopt dan weer het risico een hogere dosis dan verwacht te nemen, zeker als men versneden cocaïne gewend is.

Veelgestelde vragen over cocaïne