Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cannabis » Welke straffen voorziet de wet voor meerderjarigen bij cannabisbezit?

Welke straffen voorziet de wet voor meerderjarigen bij cannabisbezit?

Een meerderjarige die betrapt wordt met een hoeveelheid cannabis voor persoonlijk gebruik wordt over het algemeen niet vervolgd. Maar het blijft wel een mogelijkheid.

Bezit voor persoonlijk gebruik – maximum drie gram wiet of één geteelde vrouwelijke plant – wordt bij meerderjarigen over het algemeen niet vervolgd. De gevonden cannabis wordt wel nog in beslag genomen en er wordt een vereenvoudigd proces verbaal opgesteld.

Er wordt sowieso niet gekozen voor deze mildere aanpak…

  • …wanneer cannabisbezit gepaard gaat met verzwarende omstandigheden, zoals in het bijzijn van minderjarigen;
  • …wanneer de openbare orde verstoord wordt (bijvoorbeeld op een openbare plaats zoals een stadspark of op plaatsen waar jongeren elkaar ontmoeten).
  • …wanneer er tekenen zijn van probleemgebruik (het gedrag betekent een gevaar voor zichzelf of de omgeving)

Hou er rekening mee dat de afhandeling, waarbij de gebruikshoeveelheid cannabis in beslag wordt genomen en het vereenvoudigd proces verbaal wordt opgesteld, geen recht is. Dus zelfs wanneer aan de voorwaarden wordt voldaan, kan de afhandeling nog anders verlopen. Aan cannabisbezit en/of -gebruik kan dus nog altijd een straf vasthangen.

Als je toch vervolgd wordt

Tenzij er zeer zware feiten gepleegd zijn, zal bij meerderjarigen vaak gekozen worden voor een alternatieve maatregel in plaats van echte gevangenisstraffen en geldboetes.

Zo kan het parket, in plaats van de zaak door te verwijzen naar de correctionele rechtbank, beslissen om de zaak zonder gevolg te klasseren. De betrokkene krijgt wel een waarschuwing en wordt eventueel doorverwezen naar gespecialiseerde hulpverlening, moet een vorming volgen of gemeenschapsdienst verrichten.

Het parket kan tevens een minnelijke schikking voorstellen waardoor men, mits het betalen van een bepaalde geldsom, niet voor de rechtbank hoeft te verschijnen.

Een andere mogelijkheid heet ‘bemiddeling in strafzaken’. Wanneer er sprake is van een slachtoffer, kan een justitieassistent bemiddelen om tot een oplossing te komen die de schade herstelt.

Geldboetes en gevangenisstraf

Het parket kan beslissen om de zaak toch voor de correctionele rechtbank te brengen.

  • Voor het bezit van cannabis krijgt men dan een geldboete van € 15 tot € 25 voor de eerste overtreding (te vermenigvuldigen met 8, in werkelijkheid dus € 120 tot € 200).
  • In geval van herhaling binnen een jaar na de eerste veroordeling bedraagt de geldboete € 26 tot € 50 (te vermenigvuldigen met 8, in werkelijkheid dus € 208 tot € 400).
  • Bij een nieuwe herhaling binnen een jaar na de tweede veroordeling is er een gevangenisstraf van acht dagen tot een maand en een geldboete van € 50 tot € 100 voorzien (te vermenigvuldigen met 8, in werkelijkheid dus € 400 tot € 800).

In alle gevallen waarin het gebruik van cannabis gepaard gaat met openbare overlast voorziet de wet in een gevangenisstraf van drie maanden tot een jaar en in een geldboete van € 1.000 tot € 100.000 (vermenigvuldigd met 8; in werkelijkheid dus € 8.000 tot € 800.000) of in een van die straffen alleen.

Verzwarende omstandigheden

Gaat cannabisbezit gepaard met verzwarende omstandigheden, dan volgt een zware geldboete en/of een aanzienlijke gevangenisstraf.

Invoer, vervaardiging, vervoer en aanschaf van cannabis

Bij invoer, vervaardiging, vervoer en aanschaf van cannabis niet voor persoonlijk gebruik moet de rechtbank steeds een geldboete én een gevangenisstraf uitspreken.

Meer info in detail over de cannabiswetgeving voor meerderjarigen vind je op de VAD-site.

En minderjarigen?

Voor minderjarigen is het bezit en/of gebruik van alle illegale drugs – inclusief cannabis – in alle omstandigheden verboden.

En in het verkeer?

In het verkeer is er een nultolerantie wat druggebruik betreft. Sinds 1 oktober 2010 wordt er met speekseltesten gecontroleerd op cannabisgebruik in het verkeer.

Eigenlijk is het al een poosje scheef aan het lopen. Sinds vorig jaar kan school me echt gestolen worden. Ben toen meer en meer gaan spijbelen.

Tessa

Materiaal over cannabis