Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cannabis » Risico’s van cannabis

Risico’s van cannabis

Cannabis brengt risico’s met zich mee op korte en lange termijn. Cannabismisbruik kan leiden tot afhankelijkheid en bijhorende ontwenningsverschijnselen.

Op korte termijn

 • Cannabis versterkt de stemming van het moment. Wie zich slecht voelt, kan zich dus nog slechter gaan voelen.
 • Door een hoge dosis THC kan men ook duizelig en misselijk worden, en soms zelfs flauwvallen. Dat risico bestaat vooral als men cannabis eet of geen ervaring heeft met cannabis. Dit komt omdat men dan minder goed kan inschatten hoeveel THC men binnenkrijgt.
 • De THC in cannabis kan soms negatieve gevoelens opwekken. Dat kan angst, paniek, somberheid, onrust en verwardheid zijn, en zelfs hallucinaties (dit noemt men ‘flippen’ of een ‘bad trip’). Die negatieve gevoelens kunnen in de dagen of weken opnieuw opduiken, ook al heeft men niet opnieuw gebruikt.
 • Onder invloed van cannabis is het moeilijker zich te concentreren. Ook logisch nadenken en iets onthouden wordt lastiger. Cannabis en werken, studeren of verkeer gaan dus niet samen, ook al krijgt men soms de indruk dat alles vlotter gaat.
 • Cannabis doet de hartslag en bloeddruk eerst stijgen en nadien dalen. Cannabis kan voor een plotse bloeddrukdaling zorgen. Dat kan gevaarlijk zijn voor mensen met hartproblemen.
 • Cannabisgebruik kan leiden tot acute (plotse) psychotische symptomen. Het contact met de werkelijkheid raakt verloren, men is rusteloos of verward en krijgt hevige angst- en paniekaanvallen. Dit kan zorgen voor een plotse verergering of herhaling van een bestaande psychotische stoornis. Volgens recent onderzoek kunnen deze acute psychotische symptomen ook voorkomen bij mensen die voordien nog nooit zulke klachten ondervonden.
 • Cannabis is gevaarlijk in het verkeer. Bestuurders onder invloed lopen dubbel zoveel risico om een ongeval te veroorzaken dan nuchter. Cannabis beïnvloedt de vaardigheden die nodig zijn om een voertuig te besturen. Zo reageert de chauffeur trager en neemt hij het verkeer slechter waar. Ook verslechtert de motoriek en wordt het moeilijker om de snelheid in te schatten.

Zwangerschap

Gebruik geen cannabis als je zwanger wil worden, tijdens je zwangerschap of borstvoedingsperiode.

Op lange termijn

 • Wie lang en regelmatig cannabis gebruikt, krijgt vaak problemen met concentratie, geheugen en leerprestaties. Na het stoppen met cannabis kan het enkele maanden duren voor deze effecten verdwijnen.
 • Het grootste gezondheidsrisico hangt samen met het inhaleren van de cannabisrook. Cannabisrook bevat veel meer kankerverwekkende stoffen (zoals teer) dan een sigaret. Zelfs wie cannabis puur rookt (zonder tabak), krijgt meer teer binnen dan bij een sigaret. Bovendien ademen veel cannabisrokers de rook dieper in en houden ze de rook langer vast, wat extra schadelijk is. Men loopt meer risico op een longziekte (bronchitis, longkanker, ziekte aan de luchtwegen) of hartproblemen. Wie cannabis met tabak rookt, kan ook afhankelijk worden van de nicotine in de tabak.
 • Meer en meer onderzoek toont aan dat regelmatig gebruik van cannabis blijvende veranderingen in de hersenen veroorzaakt, vooral bij jonge mensen. Hoewel het onderzoek nog volop loopt, zijn er wel al ernstige risico’s bekend van blowen op jonge leeftijd, zoals een groter risico op afhankelijkheid en psychose.
 • Wie een tijd lang veel en vaak cannabis gebruikt, loopt het risico om verslaafd (afhankelijk) te worden. Dat betekent dat alles meer en meer rond cannabis draait in zijn of haar leven en dat stoppen moeilijk wordt. Bij het stoppen met cannabis kunnen zich dan onthoudingsverschijnselen en allerlei klachten, zoals slapeloosheid, rusteloosheid en prikkelbaarheid voordoen.

Vorige zomer gingen de poppen aan het dansen. Mijn vrouw vond een zakje wiet op Laurens’ kamer. De grond zakte onder onze voeten weg.

‘Frank’ (48 jaar)

Mijn maten zeiden altijd dat cannabis niet verslavend is. Zelf was ik daar ook helemaal van overtuigd. Ik stop wanneer ik wil, dacht ik. Mooi niet: cannabis is veel verslavender dan ik dacht.

‘Raf’ (22 jaar)

Sommigen zeggen dat ik hem aan de deur moet zetten, maar dat doe je toch niet met je eigen kind?

‘Martine’ (45 jaar)