Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Cannabis » Is er een verband tussen cannabis en psychose?

Is er een verband tussen cannabis en psychose?

Eén van de risico’s van cannabis is dat iemand er psychotisch van wordt: die persoon verliest het contact met de werkelijkheid, is rusteloos of verward en krijgt hevige angst- en paniekaanvallen.

Er is geen afdoende bewijs dat cannabis bij iedereen een langdurige psychose kan veroorzaken. Onderzoek toont wel aan dat sommige mensen duidelijk meer risico lopen:

  • Cannabisgebruik kan de ontwikkeling van psychotische stoornissen versnellen bij mensen die daar van nature een zekere kwetsbaarheid voor bezitten.
  • Cannabisgebruik kan het verloop van een bestaande psychotische stoornis verergeren.
  • Bij mensen die een psychose gehad hebben, is er een grote kans op terugval als ze weer cannabis gebruiken.

Wat is psychose?

Een psychose is een psychische aandoening die onder andere wordt gekenmerkt door een verstoring van het contact met de werkelijkheid als gevolg van wanen (overtuigd zijn van dingen die door andere mensen niet als werkelijk worden beschouwd), hallucinaties (dingen zien, horen, ruiken of voelen die er niet zijn) en afwijkend individueel en sociaal gedrag.

Wie loopt meer risico?

Zoals voor alle psychoactieve middelen geldt ook voor cannabis dat mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychosen extra gevoelig zijn. Het probleem is dat mensen niet altijd weten of ze kwetsbaar zijn.

Er zijn een aantal risicogroepen:

  • mensen met psychische ziekten in de familie
  • mensen die eerder al een psychose hebben gehad
  • mensen die zeer heftig reageren op cannabis. Als iemand zich heel verward voelt of panisch reageert na cannabisgebruik, is dat een teken dat hij of zij er niet goed tegen kan.

Wie zichzelf herkent in één van deze risicogroepen, neemt beter het zekere voor het onzekere en gebruikt het best geen cannabis. De kans dat cannabis een psychose opwekt of een terugval veroorzaakt, is immers vrij groot.

Adolescenten lopen eveneens meer risico, aangezien hun hersenen nog niet volledig zijn ontwikkeld.

Cannabis en acute psychose

Niet alleen mensen met een psychotisch verleden en aanleg voor psychosen kunnen een psychose krijgen na cannabisgebruik. Cannabis op zich kan een tijdelijke acute cannabispsychose veroorzaken.

Tijdens een acute psychose kan men ernstig verward raken en last krijgen van hallucinaties, angst en opwinding.

Deze toestand komt niet vaak voor, en is bijna altijd het gevolg van inname van grote hoeveelheden cannabis, vaak door spacecake te eten. Ook een eerste gebruik van cannabis en combigebruik (verschillende drugs combineren) lokken gemakkelijker een psychose uit.

De verschijnselen van een acute psychose kunnen behoorlijk heftig zijn, maar ze zijn niet blijvend en verdwijnen gewoonlijk snel. In de meeste gevallen treedt er herstel op zodra het lichaam genoeg tetrahydrocannabinol (THC – de werkzame stof in cannabis) heeft uitgescheiden.

De impact van cannabis met meer THC

Cannabis met een hoog THC-gehalte (zoals nederwiet en nederhasj) en een relatief laag gehalte aan cannabidiol (CBD) lijkt het risico op een psychotische reactie te vergroten.

Het is immers vooral THC dat een roeseffect heeft, terwijl CBD eerder rustgevend werkt. Het vermindert als het ware de effecten van THC. In cannabis met een hoger THC-gehalte is CBD in verhouding minder aanwezig, vandaar het verhoogde risico op een psychotische reactie.

Deze brochures geven houvast

Controle over je gebruik

Hoe hou je je gebruik onder controle? Hoe voorkom je problemen? Hoe ga je te werk wanneer je op het punt bent gekomen dat je wil minderen of stoppen?

Ontdek wat je kan doen

Bezorgd om iemand

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft drank, drugs of pillen misbruikt, of overmatig gamet of gokt. Deze pagina’s helpen je op weg.

Ontdek ons advies op maat van partners, familie en vrienden