Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Bezorgd om iemand? » Je kind heeft een probleem » Als je kind niet wil stoppen

Je kind ziet geen reden om te stoppen

‘Ik ben niet verslaafd’, ‘Ik stop wanneer ik wil’, ‘Jij drinkt toch ook wijn’… Het zijn veel gehoorde uitspraken. Wanneer je een gesprek probeert aan te knopen, wordt alles ontkend of geminimaliseerd. Twijfels en gevoelens van onmacht stapelen zich op. Hoe ga je daar als ouder mee om?

Een probleem of niet

Vermijd discussies over al dan niet verslaafd zijn. Iemand die met drank of drugs in de problemen raakt, hoeft niet per se verslaafd te zijn en lichamelijke of mentale gezondheidsproblemen te hebben. Er zijn ook risico’s op het moment van het gebruik (denk aan een black-out of een ongeval). En ook op relationeel en sociaal vlak (op school, op het werk, met vrienden en ook thuis, schulden, problemen met de politie, …) kan er van alles fout lopen.

Wie te veel drinkt of drugs gebruikt, heeft er voor zichzelf alle belang bij om problemen te ontkennen. Want wie zogezegd geen probleem heeft, hoeft er ook niets aan te doen.

Maak als ouder gerust duidelijk welke impact het op jou heeft. Je hoeft je eigen mening en gevoel niet weg te cijferen omdat je kind je bezorgdheid wegwuift.

Blijf in gesprek

Als je kind te veel alcohol drinkt of drugs gebruikt, legt dat grote druk op het hele gezin. Het overschaduwt vaak de leuke momenten. Toch is het belangrijk om het thuis leefbaar te houden en te investeren in de band met elkaar. Maak dus plaats voor leuke activiteiten, humor en af en toe een babbel met elkaar. Je kind is natuurlijk meer dan iemand die alcohol of drugs gebruikt, focus vooral op die kanten.

Het is pas wanneer het mogelijk is om een rustig gesprek met je kind te hebben, dat je kan proberen hem of haar te motiveren om iets aan het gebruik te doen.

Wat is er nodig om te stoppen?

De weg naar verandering en naar minderen of stoppen is geen rechte lijn. Je kunt het eerder zien als een proces, maar dan wel eentje waarbij verschillende stappen soms meer dan één keer doorlopen worden, en waarbij je vanuit een bepaalde fase ook kunt terugkeren naar een vorige fase.

In iedere fase kan hulp of ondersteuning van de omgeving wel zinvol en waardevol zijn. De verschillende fases van verandering vind je hier terug.

De wil om te veranderen, die moet uiteindelijk vooral vanuit je kind zelf komen. Dat noemt men ‘interne motivatie’. Hij of zij is dan vanbinnenuit overtuigd en wil iets bereiken. De wil voor verandering kan ook van buitenaf komen. Bijvoorbeeld om een beloning te krijgen, of net om een straf te vermijden. Dat heet dan ‘externe motivatie’. Maar zo’n externe motivatie komt niet voort uit de handeling zelf. Daarom is interne motivatie sterker dan externe. In de meeste situaties zijn beide types motivatie aanwezig.

Als ouder of gezin kan je vooral een rol spelen bij die externe motivatie. Dat kan een aanzet geven om iemand op weg te helpen naar een eigen overtuiging om te veranderen. Die eerste en prille ‘interne motivatie’ moet vaak nog verder groeien alvorens iemand een standvastige keuze maakt en ook volop voor verandering kiest.

Informeer jezelf

Heb je het gevoel dat je niet genoeg weet over wat je kind gebruikt? Vraag je je af of je je te weinig of net te veel zorgen maakt? Sommige mensen spelen bewust in op het feit dat hun ouders onvoldoende geïnformeerd zijn. Jongeren die cannabis gebruiken durven bijvoorbeeld al eens beweren dat wiet veel minder schadelijk zou zijn dan alcohol. De werkelijkheid is genuanceerder: cannabis en alcohol hebben elk hun eigen risico’s.

Redenen genoeg om op zoek te gaan naar betrouwbare informatie. Die kan helpen om vaste grond onder de voeten te krijgen wanneer je je zorgen maakt. Een goed vertrekpunt is informatie over de ‘drug’ zelf: de effecten, de risico’s, de wetgeving.

Door informatie op te zoeken, kan je dus sterker in je schoenen staan. Maar verwacht niet alle antwoorden langs die weg te vinden. Niet alles dat je leest en hoort, zal van toepassing zijn op jullie situatie. En niet alle informatie is te vertalen in argumenten waarmee je je kind kan overtuigen. De gesprekken mogen niet doorslaan in een opbod van feiten, dat zorgt vaak voor meer discussies.

Begrijp waarom iemand gebruikt

De redenen waarom iemand is beginnen gebruiken zijn niet altijd dezelfde als de redenen waarom iemand blijft gebruiken.

Misschien heeft iemand intussen vrienden waar (veel) gebruik de norm is en waar je uit de boot valt als je niet gebruikt of geen alcohol drinkt. Misschien helpen de effecten van de middelen iemand omgaan met moeilijke omstandigheden of situaties.

Begrijp waarom iemand niet zomaar kan stoppen

Het is belangrijk om als ouder te beseffen dat stoppen niet gemakkelijk is. Het is sowieso heel moeilijk om een gewoonte te veranderen. Denk maar eens aan een bepaalde slechte gewoonte die je zelf hebt, en hoe moeilijk het is om daarvan af te raken.

Bij een afhankelijkheid wordt dat nog erger. Het is dan geen kwestie meer van ‘de beslissing nemen en de kous is af’. Blijven gebruiken is met andere woorden geen uiting van egoïstisch gedrag. Het wil ook niet zeggen dat je kind je niet graag genoeg ziet om voor jou te stoppen. Een afhankelijkheid is net een verlies aan vrijheid: voor je kind voelt het alsof hij of zij geen andere keuze meer heeft dan te gebruiken.

Mensen handelen niet alleen op basis van rationele argumenten, ook emoties spelen een rol in de beslissing om al dan niet te gebruiken. Zowel bewuste als automatische processen spelen hierbij een rol. Een middel gebruiken kan een gewoonte worden om met bepaalde situaties of gevoelens om te gaan.

Impact op het gezin

Als je kind drugs of alcohol gebruikt of overmatig gokt of gamet, zijn de mogelijke gevolgen voor de rest van het gezin niet min. Er komen onaangename verrassingen op jullie pad. Vaak gaat het om problemen die jij als ouder weer maar eens moet oplossen.

  • Soms komt het zover dat je kind zijn studies of job laat schieten. Met alle financiële en praktische gevolgen van dien.
  • Soms kunnen kleine irritaties door het gebruik uitmonden in hevige ruzies en uitbarstingen. Dat kan emotioneel en fysiek zeer belastend zijn, en ook psychische problemen veroorzaken voor de rest van het gezin.
  • Ook onderlinge gezinsrelaties kunnen onder spanning komen te staan. Misschien kijkt de andere ouder op een verschillende manier naar de situatie, of heeft hij of zij een andere aanpak voor ogen. Ook op broers en zussen kan de impact groot zijn. Als broer of zus nog thuis woont spreekt dat voor zicht, maar zelfs als dat niet meer zo is kunnen zij het gevoel krijgen dat alle aandacht naar het drank- of drugprobleem gaat.
  • Veel ouders betrekken het probleem van hun kind onterecht op de opvoeding die ze gaven. Ze voelen dat de buitenwereld al snel een oordeel klaar heeft. Schaamte, schuldgevoelens en zelfs stigma zijn dan nooit ver weg. Want als ouder blijf je je keer op keer verantwoordelijk voelen voor het gedrag van je kind.
  • Die gevoelens, dat stigma, de uitputting en de moedeloosheid die zich opstapelt, kunnen ervoor zorgen dat je je als ouders gaat afsluiten van de buitenwereld.

Zorg voor jezelf

Vergeet ondertussen ook niet voor jezelf te zorgen! Onze zelfhulptool ‘GRIP voor ouders’ kan je hiermee al een eindje op weg zetten.

Je kind gebruikt

Alcohol, cannabis, cocaïne of nog iets anders: je weet of vermoedt dat je zoon of dochter gebruikt.

Helpen

Als ouder wil je niets liever dan je kind helpen om de problemen op te lossen. Maar hoe moet je dat doen?

Hoe gaat het met jou?

Als je zoon of dochter problemen heeft, dan heeft dat ook een impact op jouw leven. Verlies jezelf niet uit het oog.

Online zelfzorg en zelfhulp

Wat kan ik doen?

Ga op zoek naar jouw sterktes. Dat helpt om goed met de situatie om te kunnen. Deze online oefeningen geven houvast.

GRIP voor ouders

Online hulp voor mijn zoon of dochter

Voor wie zijn of haar gebruik van cannabis, cocaïne, GHB en/of alcohol op eigen kracht wil verminderen of stoppen.

Start met DASH