Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Pijnstillers » Wetgeving over pijnstillers

Wetgeving over pijnstillers

Geneesmiddelen, waaronder dus ook pijnstillers, zijn onderworpen aan een aantal wetten.

Er bestaan tal van Koninklijke Besluiten die bijvoorbeeld de verkoop van en de reclame voor geneesmiddelen regelen. Elk geneesmiddel moet ook voorzien zijn van een bijsluiter die is opgesteld in voor iedereen begrijpbare taal.

Niet-narcotische enkelvoudige pijnstillers zijn vrij verkrijgbaar bij de apotheek.

Narcotische pijnstillers en combinatiepreparaten zijn enkel op doktersvoorschrift verkrijgbaar. Ze worden ook illegaal via internet aangeboden. In dat geval ontbreekt elke vorm van controle op de samenstelling.

Pijnstillers in het verkeer

Sommige zware pijnstillers kunnen de waarneming, de stemming, de aandacht, de psychomotoriek en het oordeelsvermogen beïnvloeden en dus gevaarlijk zijn in het verkeer.

De voorschrijvende arts gaat bij het voorschrijven ervan na wat de invloed is op het rijgedrag van elk geneesmiddel afzonderlijk, in combinatie met andere geneesmiddelen of in combinatie met alcohol. De voorschrijvende arts moet aan de patiënt aangeven of die nog rijgeschikt is.

In sommige gevallen zal de arts de patiënt dus informeren dat men het rijbewijs kan intrekken als bij een verkeerscontrole blijkt dat de patiënt niet meer beantwoordt aan de vastgestelde medische normen. Vanaf dat moment ligt de verantwoordelijkheid bij de patiënt zelf.

Meer over pijnstillers

Veelgestelde vragen over pijnstillers