Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Veelgestelde vragen » Wat zijn drugs?

Wat zijn drugs?

‘Drugs’ zijn allerlei soorten stoffen die na inname een invloed hebben op de hersenen. Daarom worden ze vaak ook ‘psychoactieve stoffen’ genoemd.

Effecten

Drugs beïnvloeden gevoelens, zintuigen en bewustzijn.

Drugs kunnen drie soorten effecten hebben: oppeppend (stimulerend), verdovend of ‘bewustzijnsveranderend’ (hallucinogeen, wat betekent dat je zintuigen de realiteit op een vervormde manier ervaren). Qua werking kunnen drugs dus sterk van elkaar verschillen.

  • Oppeppende drugs: speed, cocaïne, caffeïne…
  • Verdovende drugs: alcohol, heroïne, GHB, slaap- en kalmeringsmiddelen, …
  • Bewustzijnsveranderende drugs: cannabis, LSD en andere tripmiddelen, …

Sommige drugs combineren twee van de drie soorteneffecten. Dat is bijvoorbeeld zo bij xtc, dat zowel bewustzijnsveranderend als oppeppend werkt.

Risico’s

Het is typisch voor drugs dat ze tot een afhankelijkheid kunnen leiden.

  • De kans bestaat dat je het effect en de roes steeds vaker wil ervaren. Sommigen gaan daardoor steeds meer gebruiken. Op die manier ontstaat het risico om geestelijk afhankelijk of verslaafd te worden.
  • Bij sommige drugs kan je lichaam wennen aan een bepaalde hoeveelheid waardoor je een steeds grotere hoeveelheid moet gebruiken om de effecten te voelen. Op die manier kan je ook lichamelijk afhankelijk worden.

Druggebruik houdt veel meer risico’s in dan de kans op een afhankelijkheid. Risico’s op korte termijn (op het moment dat je de onder invloed bent gebruikt) zorgen veel vaker voor problemen dan die op lange termijn (na langdurig gebruik). Dronken rijden is een voorbeeld van een risico op korte termijn. Afhankelijk zijn van cannabis een voorbeeld van een risico op lange termijn.

Wetgeving

Drugs kunnen illegale stoffen of legale stoffen zijn. Niet alle stoffen die een invloed hebben op onze geest zijn immers verboden. Koffie of sigaretten hebben bijvoorbeeld wel degelijk een oppeppend effect, maar zijn vrij te verkrijgen. Ook verdovende middelen als alcohol of slaappillen mogen volgens de wet gebruikt worden. Er bestaan dus toegelaten (legale) en verboden (illegale) drugs.

Toch gelden ook bij legale drugs meestal een aantal wetten en regels. Alcohol verkopen aan minderjarigen of een sigaret roken op het werk is bijvoorbeeld verboden.

Drugs ABC

De ene drug verschilt heel erg van de andere, zowel wat betreft de effecten, de risico’s als de wetgeving.

Controle over je gebruik

Hoe hou je je gebruik onder controle? Hoe voorkom je problemen? Hoe ga je te werk wanneer je op het punt bent gekomen dat je wil minderen of stoppen?

Ontdek wat je kan doen

Bezorgd om iemand

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft drank, drugs of pillen misbruikt, of overmatig gamet of gokt. Deze pagina’s helpen je op weg.

Ontdek ons advies op maat van partners, familie en vrienden

Brochures