Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC in your language » Farsi » اطلاعاتی درباره داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش » داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش چیست؟

داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش چیست؟

بنزودیازپین‌ها شایع‌ترین داروهای خواب‌آور و آرام‌بخشی هستند که امروزه مورد استفاده قرار می‌گیرند.

از بنزودیازپین‌ها نه تنها برای مشکلات خواب، بلکه برای تسکین استرس و اضطراب نیز استفاده می‌گردد. بنزودیازپین‌ها معمولاً در قالب قرص‌هایی‌ عرضه می‌گردند که باید آنها را همراه با آب مصرف کرد.

اطلاعاتی درباره داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش

تأثیرات خطرات قوانین مربوطه نحوه کاهش خطرات