Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC in your language » Farsi » اطلاعاتی درباره داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش » تأثیرات داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش

تأثیرات داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش

بنزودیازپین‌ها دارای تأثیرات بی‌هوش کننده هستند. انواع مختلف بنزودیازپین‌ با قدرت و مدت تأثیر متفاوت وجود دارد. اینکه یک ماده خواب‌آور باشد یا آرام‌بخش به مقدار و مدت مصرف آن بستگی دارد.

  • در بدو مصرف، بهتر می‌خوابید و مشکلاتی مثل اضطراب و استرس شما کاهش می‌یابد. همچنین، دچار خواب‌آلودگی می‌شوید و نمی‌توانید به خوبی تمرکز کنید.
  • بعد از مدتی، به موازات ادامه مصرف روزانه، تأثیرات این گونه داروها کاهش می‌یابد. به این ترتیب، مجبور خواهید شد مقدار بیشتری از این داروها را مصرف کنید تا همان تأثیر اولیه را داشته باشند. بنابراین، مصرف این داروها به طور منظم و طی چند هفته متوالی توصیه نمی‌شود.
  • اگر این داروها را برای مدتی طولانی‌تر مصرف کنید، مزایای کمتر و عوارض جانبی نامطلوب بیشتری را تجربه خواهید کرد.

اطلاعاتی درباره داروهای خواب‌آور و آرام‌بخش