Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Bezorgd om iemand? » Partners » Over twijfels en vertrouwen

Over twijfels en vertrouwen

Het alcohol- of druggebruik van je partner kan heel wat vragen oproepen. Het helpt om eerst zicht te proberen krijgen op de situatie, en op hoe jij je erbij voelt.

Zowel bij een vermoeden als wanneer je het zeker weet… al snel steken twijfels de kop op. Overdrijf ik? Of ben ik aan het panikeren? Het laatste wat je wil, is je partner ten onrechte beschuldigen.

Die twijfels en bezorgdheid zijn begrijpelijk, want je ziet je partner graag. Bovendien ontkennen mensen vaak hun gebruik of problemen. Zelf merk je echter dingen op die vragen oproepen. Als partner wil je weten waar je aan toe bent.

Je vermoedens en bezorgdheid groeien als je allerlei veranderingen opmerkt in de gemoedstoestand of in het doen en laten van je partner. En zeker wanneer er dingen fout gaan lopen.

Uiteraard probeer je er in eerste instantie over te praten. Maar als dat steeds moeilijker wordt, ontstaat de verleiding om via allerlei omwegen zekerheid te krijgen. Je doorzoekt het huis naar drank, drugs of pillen. Of je controleert rekeningen, mails of gsm. Dat is een begrijpelijke reactie. Maar als je partner erachter komt, is het een opdoffer voor jullie verstandhouding. Dan wordt praten nog moeilijker.

Als partner heb je het recht om bezorgd te zijn om iemand waar je veel om geeft. Je hoeft ook niet te bewijzen dat hij of zij een probleem heeft.

Misschien probeert je partner jou te sussen. Moet je het gebruik aanvaarden en je bij de feiten neerleggen? Is het al die discussies en woordenwisselingen wel waard? Is het niet beter om alles met de mantel der liefde te bedekken? Wees daar waakzaam mee, want op termijn kan het ten koste van jezelf gaan.

Een gezonde relatie verdraagt niet dat jij blijft piekeren en je partner zomaar zijn of haar zin doet. Als iemand om jou geeft, moet hij of zij ook rekening kunnen houden met jouw gevoelens en bezorgdheden.

Heeft mijn partner een probleem?

Wie drinkt, drugs gebruikt of gokt, is niet meteen verslaafd. Hoe weet je dat het fout loopt?

Mijn partner steunen

Jouw hulp en steun kunnen een belangrijke rol spelen. Maar hoe pak je dat aan?

Als praten niet lukt

Je hebt al vaak geprobeerd om te praten, maar er verandert niets. Wat rest je dan nog?

Brochures