Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Test jezelf & ga aan de slag! » Spelregels

Spelregels bij het gebruik van zelftests en zelfhulp

Zelftesten

Het advies dat je krijgt is geen diagnose, enkel een aanwijzing van hoe het op dit moment met je gebruik gesteld is. Het gaat om een momentopname die geen rekening houdt met specifieke omstandigheden (gebruik in het verkeer, zwangerschap, …) of met persoonlijke variabelen zoals leeftijd, geslacht, …

De testen beoordelen de risico’s van wat je momenteel gebruikt en de manier waarop je dat doet. Daarnaast kan het gebruik nog andere risico’s inhouden, zoals problemen met de politie of het gerecht, problemen op je werk of op school, relatieproblemen, schulden, … Daarover doen deze testen geen uitspraak.

Deze tests kunnen geen contact met een arts of een andere deskundige vervangen. Heb je twijfels over lichamelijke of geestelijke klachten, neem dan contact met een arts of een andere hulpverlenende instantie. De Druglijn kan je steeds adressen bezorgen.

Uiteraard kunnen deze tests geen inschatting bieden over de toekomst. Ze zijn dus niet geschikt om prognoses te maken over mogelijke toekomstige problemen of afhankelijkheid.

Zelfhulpprogramma

Het zelfhulpprogramma is bedoeld voor meerderjarigen die gebruiken (ouder dan 18 jaar).

Het advies uit het programma kan geen contact met een arts of een andere deskundige vervangen. Bij twijfel over lichamelijke of geestelijke klachten neem je best rechtstreeks contact op met een arts of een andere hulpverlenende instantie.

Bij gebruik van het programma blijft je privacy gegarandeerd.

Copyright en inhoud

Voor deze tests en het zelfhulpprogramma geldt net zoals voor de hele site dat teksten, lay-out, afbeeldingen, scripts en andere items onder de bescherming van het auteursrecht vallen. Ze zijn eigendom van VAD of de partners waar VAD voor dit aanbod mee samenwerkt.

Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen, wijzigingen van het geheel of van een gedeelte van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn streng verboden, tenzij voorafgaandelijk schriftelijke toestemming is verleend door de eigenaar van de site: VAD vzw, Vanderlindenstraat 15, 1030 Brussel. Elke inbreuk kan leiden tot burgerrechtelijke of strafrechtelijke vervolging.

Lees ook meer over jouw privacy en anonimiteit