Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Stel je vraag » Spelregels

Spelregels over contact met De Druglijn

 • De Druglijn is geen noodlijn. De lijn is niet als dusdanig bij wet erkend en heeft evenmin de opdracht om in te staan voor noodhulp. Een illustratie daarvan is het feit dat de telefoonlijn niet 24 uur per dag bemand is. Ook online contacten zijn niet geschikt om noodhulp te bieden. In acute noodsituaties contacteer je beter een arts of de bevoegde hulpdiensten (112)
 • Uiteraard kan De Druglijn je wel opvang bieden wanneer je voelt dat je in emotionele nood verkeert. Toch is het niet onze opdracht om hier onbeperkt voor open te staan. De Druglijn kan een eerste opvang bieden maar heeft een doorverwijsfunctie en beschouwt zichzelf als opstap naar verdere hulp indien daar nood aan is. Bij herhaaldelijke contacten waarbij blijkt dat de oproeper er niet in slaagt om tot de geringste evolutie in zijn of haar situatie te komen, behouden we ons het recht voor om deze te begrenzen.
 • Medische vragen: Bij De Druglijn kan je terecht met vragen die een medische achtergrond hebben. De lijn stelt echter geen artsen of paramedici te werk. We kunnen je dus wel basisadvies geven, maar geen bindend advies. Het antwoord dat je van De Druglijn krijgt, kan nooit dat van een arts vervangen.
 • Juridische vragen: Bij De Druglijn kan je ook terecht met juridische vragen. De lijn stelt echter geen juristen te werk. We kunnen je dus wel basisadvies geven, maar geen juridisch bindend advies. Het antwoord dat je van De Druglijn krijgt, kan nooit dat van een jurist vervangen.
 • Verwijzingen voor hulpverlening: De Druglijn beschikt over een uitgebreide database die toelaat om wie daar nood aan heeft door te verwijzen naar diverse mogelijkheden voor hulp in heel Vlaanderen. De Druglijn verwijst door in overleg met de oproeper en dient geen belangen van bepaalde hulpcentra. Er wordt wel enkel verwezen naar door de overheid erkende en betoelaagde centra. We maken die keuze omdat het bij privé-initiatieven moeilijker is om zicht te krijgen op de kwaliteit van de geboden zorg.is.

Bij contact via mail

 • Je echte naam invullen op het contactformulier hoeft niet, gebruik gerust een schuilnaam (nickname). Om je zo gericht mogelijk te kunnen antwoorden is het handig als je de bijkomende velden op het formulier invult. Maar het hoeft niet.
 • Om jou een antwoord te sturen, hebben we uiteraard een e-mailadres nodig. Dat adres wordt echter niet getoond aan de beantwoorders. Het wordt wel tijdelijk opgeslagen en kan indien nodig opgezocht worden. Maak je je toch zorgen over je anonimiteit, maak dan een apart mailadres (bvb. via hotmail of gmail) aan. Je kan ook overwegen om een tijdelijk of zogeheten ‘wegwerp’-mailadres aan te maken alvorens je ons mailt. Uitgebreide info over anonimiteit, beroepsgeheim en privacy lees je in onze privacy verklaring.
 • Je krijgt binnen vijf werkdagen een persoonlijk antwoord. Voor specifieke vragen van studenten hebben we soms meer tijd nodig. We beantwoorden per jaar meer dan tweeduizend mails en doen dat in volgorde van ontvangst. We gaan niet in op verzoeken om voorrang te geven. Je beseft dat een mailbericht niet geschikt is voor dringend antwoord of in noodsituaties.
 • Je kan tot drie keer mailen over eenzelfde onderwerp. Dat laat ons toe iedereen tijdig te antwoorden. Raakt je vraag na drie mailantwoorden niet voldoende beantwoord, dan is ze waarschijnlijk te complex om via mail af te handelen. In dat geval verwijzen we jou naar andere instanties. Je kan je onze lijn bellen, gespecialiseerde informatiebronnen raadplegen of rechtstreeks contact nemen met een hulpverlener. Op een later moment kan je uiteraard opnieuw beroep op ons doen met nieuwe vragen.

Bij contact via chat

 • Het chatgesprek verloopt in alle vertrouwelijkheid tussen jou en de beantwoorder. De Druglijn kan niet langer instaan voor de privacy wanneer je het chatgesprek afdrukt of buitenstaanders daar via andere manieren toegang verschaft. Dit valt dan onder je eigen verantwoordelijkheid. We verwachten van chatters dat ze ons antwoord niet openbaar maken of delen met anderen.
 • De Druglijn behoudt zich het recht voor om chatgesprekken te gebruiken voor opleiding van haar beantwoorders. Omwille van anonimiteit worden ze in dat gevel ontdaan van alle persoonlijke informatie die het gesprek zou kunnen bevatten.
 • Bij oneigenlijk gebruik of misbruik van de chatservice houdt De Druglijn zich het recht voor om het chatgesprek stop te zetten.
 • Jouw IP-adres wordt niet getoond aan de beantwoorders. Het wordt wel tijdelijk opgeslagen en kan indien nodig opgezocht worden (bijvoorbeeld bij slechte bedoelingen).