Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Info voor studenten » Cijfers en statistieken » Alcohol: de cijfers

Alcohol: de cijfers

Hoeveel alcohol drinken Vlaamse jongeren?

Onderzoek uit 2018-2019 toont aan dat 51,2% van de leerlingen in het secundair onderwijs het jaar voordien alcohol dronk. Eén scholier op acht dronk wekelijks tot dagelijks alcohol (12,2%). Bier werd door het meeste aantal leerlingen gedronken: 9% van alle leerlingen dronk minstens één keer per week bier.

Er zijn grote verschillen in alcoholgebruik naargelang de leeftijd van de scholieren. 59,1% van de jongeren onder de 16 jaar heeft nog nooit alcohol gedronken. Dat is meer dan een aantal jaren terug en toont aan dat de wetgeving die alcohol onder de 16 jaar verbiedt alsmaar beter wordt nageleefd. Vanaf 16 jaar drinkt een grote meerderheid van de jongeren wel: 83% van de leerlingen van 16 jaar en ouder dronken ooit al alcohol en 27% van hen gaf in het schooljaar 2018-2019 aan regelmatig te drinken. Van alle 17- en 18-jarigen was 57,5% in het voorbije jaar dronken.

95% van de studenten in het hoger onderwijs in Vlaanderen zei in 2017 dat ze ooit alcohol dronken. Bijna al deze studenten dronken ook het afgelopen jaar alcohol (94%). Tijdens de lesperiodes lag de gebruiksfrequentie van alcohol hoger dan tijdens de examen- of blokperiodes. Onderzoek in het Vlaamse uitgaansleven uit 2021 toont aan dat 24,7% van de bevraagde studenten minstens één keer per maand aan bingedrinken deed (1). 18,6% van de studenten gaf ook aan maandelijks of frequenter aan indrinken te doen en 28,6% speelde minstens één keer per maand een drinkspelletje. Mannelijke studenten drinken opmerkelijk meer. Zowel voor indrinken, bingedrinken als het spelen van drinkspelletjes ligt de prevalentie en de frequentie hoger bij mannen dan bij vrouwen.

Alcohol is het meest gebruikte middel in het uitgaansleven. Uit Onderzoek in het Vlaamse uitgaansleven uit 2017 bleek dat 70% van de bevraagde uitgaanders minstens een keer per week alcohol drinkt, en dat 4% dagelijks alcohol drinkt.

Hoeveel alcohol drinken de Belgen?

Belgen dronken in 2019 gemiddeld 9,2 liter pure alcohol per hoofd van de totale bevolking. Dat kwam neer op 4,4 liter bier, 3,4 liter wijn, 1,1 liter sterkedrank en 0,3 liter andere alcoholische dranken. Tegenover 2009 daalde de totale gemiddelde alcoholconsumptie met 9%. Vooral de consumptie van sterke drank (-25%) en de bierconsumptie (-12%) namen sterk af. De consumptie van wijn nam met 7% af.

14% van de Vlaamse bevolking drinkt meer dan 10 glazen per week (de hoeveelheid uit de nieuwe Vlaamse richtlijn). Het gaat hier om 21% van de mannen en 7% van de vrouwen. Deze personen situeren zich vooral in de leeftijdscategorie van 55-64 jaar.

Hoeveel mensen hebben een alcoholprobleem?

In Vlaanderen was in 2018 bij 14% van de bevolking die het laatste jaar alcohol dronk, het alcoholgebruik problematisch te noemen op basis van de CAGE-vragenlijst: bij 19% van de mannen en 9% van de vrouwen. Omgerekend naar de Vlaamse bevolking van 15 jaar en ouder kwam dat neer op 779.082 personen. Het problematisch alcoholgebruik steeg de afgelopen vijf jaren met 5%. De proportie mensen met problematisch alcoholgebruik was het grootst in de leeftijdsgroep 15-24 jaar (19%).

9% van de patiënten bij de huisarts kreeg tijdens het laatste jaar de diagnose alcoholmisbruik of -afhankelijkheid. Dit gold voor dubbel zoveel mannen als vrouwen.

Hoeveel alcohol drinken de Europeanen?

In 2016 dronk 72% van de Europeanen van 15 jaar en ouder de afgelopen 12 maanden alcohol. De prevalentie van alcoholgebruik tijdens het laatste jaar was hoger dan het EU-gemiddelde in Centraal-West Europa, Noorwegen en de Baltische staten.

12% van de Europeanen dronk nog nooit alcohol. Wanneer enkel rekening wordt gehouden met de officiële alcoholconsumptie dan stond België in 2019 op de 26ste plaats in Europa met een consumptie per capita van 9,2 liter pure alcohol, berekend op de bevolking van 15 jaar en ouder. De landen waar in 2019 het meeste werd gedronken zijn Letland, Tsjechië en Litouwen.

Materiaal over alcohol