Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Het online aanbod van De Druglijn blijft in beweging

03/03/2021
Coronajaar 2020 was in meerdere opzichten een jaar met impact voor De Druglijn. Alles wat toeliet om online en op afstand te werken werd relevanter dan ooit.

Druglijnchat blijft 6 uur per dag bereikbaar

Toen het land, en daarmee ook de meeste hulpverlening, vanaf 13 maart vorig jaar op slot ging, was het snel schakelen voor De Druglijn. Omschakelen naar thuiswerk met een heel team en een ploeg van vrijwilligers én anticiperen op wat mogelijk zou komen. Al op 18 maart werd beslist om op eigen initiatief de bestaande chatpermanentie te verdubbelen. Sinds die dagen kan chatten van maandag tot vrijdag telkens van 12 tot 18u in plaats van 15 tot 18u.

In de loop van het jaar kreeg De Druglijn van minister Beke in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor Morgen’ middelen ter beschikking om die inspanning aan te houden. Dat miste zijn effect niet: de verdubbeling in aantal openingsuren zorgde voor meer dan een verdubbeling van het aantal gevoerde chatgesprekken.

We behouden deze uitbreiding ook in 2021.

Anoniem chatten met De Druglijn blijft mogelijk van maandag tot vrijdag van 12 tot 18 uur.

Einde verhaal voor het skypen met De Druglijn

Nadat de Druglijn al in 2004 startte met mailbeantwoording, zorgde de lijn in 2010 voor een unicum door ook de mogelijkheid aan te bieden om een gesprek via Skype te voeren. Zonder webcam was het een online, gratis alternatief voor een klassiek telefoongesprek. Sindsdien is er heel wat geëvolueerd op technologisch vlak. Skype werd gaandeweg slechts een van de vele platformen voor online gesprekken en internettelefonie en ‘traditionele’ telefonie raakten alsmaar meer verweven. Met de jaren zorgde dat voor een daling in het aantal oproepen via Skype. Iets wat zelfs de coronacrisis niet kon keren.

In 2020 werden nog amper 33 gesprekken via die weg gevoerd. Het bewijst dat het initiële idee van een gratis online alternatief inmiddels achterhaald is. De organisatorische vereisten om 8 uur per dag via Skype bereikbaar te zijn, wogen niet meer op tegen het effectieve bereik. Daarom werd beslist om er na 10 jaar de stekker uit te trekken. Dat laat ook toe om met de beschikbare capaciteit nog sterker op de chatservice van De Druglijn te blijven focussen.

Nieuwe online kennistest voor wie ketamine of GHB gebruikt

Het aanbod aan kennistests en zelftests op druglijn.be blijft groeien. Naast de 12 zelftests waarmee zowel minderjarigen als meerderjarigen een inschatting kunnen maken hoe riskant hun gebruik, gok- of gamegedrag is, komt nu ook de teller van het aantal kennistests op 12 te staan.

De kennistests vertrekken vanuit het idee dat verantwoordelijk omgaan met drank, drugs, pillen, gokken en gamen begint met betrouwbare informatie. Wie ervaring heeft met een drug, kan via de kennistest nagaan hoe het met de kennis zit. Klopt met andere woorden wat je van vrienden hoort, online leest, opvangt of vermoedt ook altijd? Dat checken kan nu ook als het om ketamine of GHB gaat.

Upgrade zelfhulpmodule DASH

Qua hulp op afstand blijft uiteraard ook een module voor online zelfhulp zoals DASH van De Druglijn een interessante tool. Des te meer omdat deze module mooi aansluit bij het uitgebreidere aanbod van alcoholhulp.be, cannabishulp.be, drughulp.be en gokhulp.be dat ook chatcontact met een hulpverlener omvat. DASH heeft in de voorbije vijf jaar zijn strepen verdiend. In totaal gingen er meer dan 3.500 mensen mee aan de slag. Maar technologie veroudert snel en dat maakte een technische upgrade van DASH noodzakelijk. Ook dat kon gerealiseerd worden met middelen in het kader van ‘Zorgen voor Morgen’. Aan de ‘buitenkant’ is het niet meteen te zien, maar de stabiliteit en werkbaarheid van de tool voor de eindgebruiker van DASH zijn er wel een heel stuk op vooruit gegaan.

Meer nieuws over De Druglijn

Meer weten over de resultaten, campagnes en andere initiatieven van De Druglijn? Op zoek naar een persbericht van De Druglijn?

Ga naar het Druglijn-nieuwsoverzicht

Ander nieuws uit het werkveld

Op de VAD-website vind je alle nieuws uit het alcohol- en drugwerkveld, en over onderzoeken, preventie-initiatieven, beleidsnieuws, opiniestukken, enzovoort.

Je kan je er ook inschrijven op één van de VAD-nieuwsbrieven.

Lees de artikels op de VAD-website