Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Lachgas » Wetgeving over lachgas

Wetgeving over lachgas

Lachgas is geen verboden product. Toch gelden een aantal wetten.

Lachgas is geen illegale stof. Door een uitspraak van het Europees hof in 2014 is de verkoop, het bezit en gebruik toegestaan. Toch is lachgas niet zomaar toegestaan.

In België geldt (door het Koninklijk Besluit van 11 februari 2021) voor lachgaspatronen een verbod op de verkoop aan minderjarigen. (- 18 jaar). Op elk recipiënt van lachgaspatronen voor spuitbusvullingen moet ook de vermelding staan dat lachgas gevaarlijk is. Zonder die waarschuwing mogen ze niet verkocht worden.

Meerdere gemeenten en steden leggen lachgas aan banden via het systeem van GAS-boetes (Gemeentelijke Administratieve Sancties).

Bij gebruik in het verkeer kan de politie ingrijpen op basis van de bepaling in de wegcode die stelt dat je “over de nodige vaardigheden moet beschikken om alle nodige rijbewegingen te kunnen uitvoeren” en je voertuig voortdurend goed in de hand moet hebben. Een inbreuk daarop is een verkeersovertreding van de tweede graad.
De politie kan ook aan de hand van een checklist vaststellen dat je in ‘staat van dronkenschap verkeert’. Dat kan een geldboete en een verval van het rijbewijs van ten minste een maand opleveren.

Meer over lachgas en vluchtige snuifmiddelen

Materiaal over lachgas en vluchtige snuifmiddelen