Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Gamen » Fasen van gamegedrag

Fasen van gamegedrag

Voor de meesten is gamen een leuke hobby en is er verder weinig mee aan de hand. Voor sommigen wordt het gamen wel gelinkt aan problemen.

Verantwoord gamen

Heel veel kinderen, jongeren en volwassenen gamen zonder problemen. Kinderen maken al op heel jonge leeftijd kennis met games. Zo proberen ze verschillende types van games uit om uit te zoeken wat ze graag spelen en waar ze goed in zijn. Niet iedereen gamet graag en gaat ermee door. Het gamen kan een leuke hobby zijn die geregeld beoefent wordt, naast andere manieren van ontspanning.

Het gebeurt dat er af en toe wat langer gespeeld wordt om bijvoorbeeld een nieuw spel onder de knie te krijgen. Dat kan dan even heel aanwezig zijn, maar andere bezigheden zoals werk, school of sociale contacten hebben daar niet onder te lijden.

Wanneer men de controle verliest…

Wanneer alles bijna enkel om gamen draait, kan dat wijzen op onderliggende moeilijkheden. Het gamen kan een manier zijn om met problemen om te gaan.

Soms is vooral het evenwicht met andere activiteiten zoek en veroorzaakt het overmatig gamen problemen op verschillende vlakken (school, thuis, gezondheid…). Toch is het moeilijk om exact te bepalen wanneer er nu sprake is van riskant of problematisch gamen of een gamestoornis.

Gamen wordt meer risicovol:

  • wanneer men meer en meer en steeds langer gamet,
  • wanneer andere activiteiten of prioriteiten verwaarloosd worden,
  • wanneer het tot riskant gedrag leidt of er nadelige gevolgen zijn van het gamen,
  • of wanneer dit samen voorkomt.

(Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie of WHO)

Toch blijft de gamer spelen, ondanks het besef dat er een risico op schade is of er al (lichte) problemen zijn.

Gamen wordt problematisch:

Voor sommigen neemt gamen zoveel tijd in beslag dat het ten koste gaat van relaties en van andere activiteiten (bijvoorbeeld schoolprestaties). Toch is de tijd die iemand aan het gamen besteedt, niet voldoende om vast te stellen of iemand ook echt een probleem heeft. Er zijn nog andere signalen die kunnen wijzen op problematisch gamen.

Volgens de officiële omschrijving van een ‘gamestoornis’ (door de WHO) zijn die signalen:

  • gamegedrag dat voorrang krijgt op vele andere zaken
  • verlies van controle
  • slechter functioneren op verschillende vlakken
  • verderzetting ondanks de negatieve gevolgen.

Lees hier meer over waar je terecht kan als je hulp zoekt.

Meer over gamen

Online aan de slag met gamen

Game(L)over

Game(L)over is dé plek voor jongeren en hun ouders die op zoek zijn naar een nieuw evenwicht tussen gamen en andere activiteiten zoals school, vrienden, hobby’s, familie, …

Materiaal over gamen