Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC » Veelgestelde vragen » Speekseltest voor rijden onder invloed van drugs

Wat als ik een speekseltest voor rijden onder invloed van drugs moet ondergaan?

Bij een verkeersongeval, en wanneer de politie op basis van uiterlijke kenmerken vermoedt dat je onder invloed bent, zal er een speekseltest afgenomen worden. Dat gaat als volgt in zijn werk.

De wet voorziet een strikt verbod op het rijden onder invloed van illegale drugs zoals cannabis, cocaïne, xtc, heroïne. Om na te gaan of een chauffeur op het moment van een controle onder invloed van drugs is, worden speekseltests gebruikt.

Maar wat gebeurt er juist als de politie je tegenhoudt bij een verkeerscontrole?

Bij een controle op drugs in het verkeer voorziet de wet een procedure in drie stappen:

Stap 1

Aan de hand van een checklist gaat de politie na of je uiterlijke tekenen vertoont die erop kunnen wijzen dat je onder invloed drugs bent.

Men let bijvoorbeeld op bloeddoorlopen ogen, verwijde of verengde pupillen, moeilijk spreken, verward of nerveus gedrag, evenwichtsstoornissen…

Stap 2

Heeft men op basis van die checklist een vermoeden van rijden onder invloed van drugs, dan zal men een speekseltest afnemen.

Bij daders of vermoedelijke daders van een verkeersongeval wordt sowieso een speekseltest afgenomen (zonder de checklist te overlopen).

Is de speekseltest positief dan wordt je rijbewijs onmiddellijk ingehouden voor 12 uur. Dat geldt als beschermingsmaatregel. Bovendien kan de procureur des Konings onmiddellijk het rijbewijs laten intrekken voor 15 dagen. Deze maatregel kan maximaal tweemaal met 3 maanden verlengd worden.

Stap 3

Bij een positieve speekseltest voorziet de wet ook automatisch stap 3, speekselafname door middel van het gebruik van de speekselcollector. Het staal van de speekselcollector wordt naar een labo gestuurd voor grondigere analyse.

De resultaten daarvan gelden als wettelijk bewijs. Als ook dat staal positief is, ben je strafbaar en moet je voor de politierechtbank verschijnen.

Welke straffen kan de politierechtbank opleggen?

De straffen gaan van een geldboete van 1.600 tot 16.000 euro, tot een mogelijk rijverbod van minimum 3 maanden tot maximum 5 jaar. Wie zijn rijbewijs nog geen twee jaar heeft, krijgt automatisch een rijverbod en moet opnieuw een rijexamen afleggen om dat terug te krijgen.

Belangrijk om weten is ook dat alle onkosten van de controle (bijvoorbeeld de analyse in het labo, …) moeten terugbetaald worden door de chauffeur die positief test.

Als men herhaaldelijk op drugs in het verkeer betrapt wordt, kan de straf oplopen tot boete van 40.000 euro, inclusief een mogelijke gevangenisstraf en een verval van het recht om een wagen te besturen.

Heb je zelf nog vragen of ben je bezorgd?

Controle over je gebruik

Hoe hou je je gebruik onder controle? Hoe voorkom je problemen? Hoe ga je te werk wanneer je op het punt bent gekomen dat je wil minderen of stoppen?

Ontdek wat je kan doen

Bezorgd om iemand

Er duiken heel wat kopzorgen op als iemand waar je om geeft drank, drugs of pillen misbruikt, of overmatig gamet of gokt. Deze pagina’s helpen je op weg.

Ontdek ons advies op maat van partners, familie en vrienden