Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Home » Drugs ABC in your language » Farsi » اطلاعاتی درباره قماربازی » تأثیرات قماربازی

تأثیرات قماربازی

قماربازی و شرط‌بندی نوعی حس هیجان را به بازیکنان می‌بخشد. هرچه مقدار پولی که روی آن قمار می‌کنند بیشتر باشد، هیجان بازی بیشتر خواهد بود. افکار بازیکنان چنان غرق در بازی می‌شود که هر آنچه پیرامون آنها می‌گذرد را فراموش می‌کنند.

به دلیل اینکه هیجان در قماربازی همواره در حال افزایش و کاهش است، موادی خاص به درون مغز ترشح می‌گردد. این امر ممکن است نوعی خمودی یا نشئگی را ایجاد کند. خمودی یا نشئگی ناشی از قماربازی قابل مقایسه با خمودی یا نشئگی حاصل از مصرف مشروبات الکلی یا مواد مخدر است. بازیکنان کاملاً غرق در بازی می‌شوند. این امر به آنها حس خوشایندی می‌بخشد. البته ممکن است این حس خوشایند به عصبانیت، زودرنجی و افسردگی تبدیل شود.