Voor alle vragen over drank,
drugs, pillen, gamen en gokken

Lancering preventiefilmpje “Drink geen alcohol tijdens de zwangerschap”

14/03/2023
Vandaag lanceren het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid en De Druglijn, met steun van de Vlaamse Overheid, een preventiefilmpje over alcoholgebruik tijdens de zwangerschap. De boodschap? Zorg voor een mooie start, drink geen alcohol tijdens de zwangerschap. De video roept op om vragen en bezorgdheden te bespreken met een zorgverlener of met De Druglijn. De video is onder andere te zien via sociale media en in wachtzalen van zorginstellingen.

Het filmpje werd oorspronkelijk ontwikkeld door het Noorse Gezondheidsdirectoraat als onderdeel van een nationale preventiecampagne. Een Engelstalige versie werd ook al in verschillende andere landen gebruikt. Enkele jaren geleden ontwikkelde onze eigen FOD Volksgezondheid een campagne over alcohol en zwangerschap voor zorgverleners. De nieuwe Nederlandstalige versie van het preventiefilmpje sluit hier mooi op aan, door de zwangere vrouwen en hun omgeving rechtstreeks aan te spreken.

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits juicht het initiatief toe: “We weten hoe belangrijk het is geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Het is de gezondste keuze voor de toekomstige mama, en nog veel meer voor het kindje. Met dit filmpje zorgen we dat die boodschap, op een positieve manier, een ruime groep bereikt.”

Mythe: één glaasje kan toch geen kwaad?

Hoewel het algemeen geweten is dat alcohol schadelijk is voor de gezondheid, bestaan er nog steeds misverstanden over het gebruik van alcohol tijdens de zwangerschap.

Niet drinken tijdens de zwangerschap blijft de beste keuze

Alcohol is op zich een giftige stof. Dat wil zeggen dat het gebruik tijdens de zwangerschap risico’s inhoudt. Niet alleen voor de toekomstige mama, maar zeker ook voor de foetus.

Wat die gezondheidsrisico’s zijn, hangt af van het moment in de zwangerschap waarop er gedronken wordt, en ook van hoe veel en hoe vaak alcohol gedronken wordt. Daarnaast spelen onder andere erfelijke kwetsbaarheid en omgevingsfactoren een rol.

Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat, onder bepaalde omstandigheden, enkele glazen alcohol wel degelijk al schade kunnen veroorzaken. Het is met andere woorden onmogelijk om een veilige ondergrens te bepalen. De Wereldgezondheidsorganisatie en de Hoge Gezondheidsraad adviseren daarom om uit veiligheidsprincipe helemaal geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap.

Effect van alcohol op de baby

Als de moeder drinkt tijdens de zwangerschap, kan dat de ontwikkeling van de baby verstoren. Het kan een licht geboortegewicht of een vroeggeboorte veroorzaken. Maar het kan ook een impact hebben op de ontwikkeling van de hersenen of andere organen, wat op latere leeftijd kan leiden tot een toegenomen kans op bijvoorbeeld leer- of gedragsproblemen. Als er veel en regelmatig alcohol gedronken wordt tijdens de zwangerschap, kan dat leiden tot foetaal alcoholspectrumstoornis (FASD), een paraplubegrip voor verschillende mentale en fysieke afwijkingen.

Het is dus belangrijk om zwangere vrouwen en hun omgeving te wijzen op het belang van geen alcohol te drinken tijdens de zwangerschap. Met dit preventiefilmpje willen het Vlaams Expertisenetwerk Perinatale Mentale Gezondheid en De Druglijn dit thema samen onder de aandacht brengen.

Wie vragen heeft of bezorgd is, kan daarvoor steeds terecht bij een zorgverlener (arts, vroedvrouw, …) of bij De Druglijn.

Meer nieuws over De Druglijn

Meer weten over de resultaten, campagnes en andere initiatieven van De Druglijn? Op zoek naar een persbericht van De Druglijn?

Ga naar het Druglijn-nieuwsoverzicht

Ander nieuws uit het werkveld

Op de VAD-website vind je alle nieuws uit het alcohol- en drugwerkveld, en over onderzoeken, preventie-initiatieven, beleidsnieuws, opiniestukken, enzovoort.

Je kan je er ook inschrijven op één van de VAD-nieuwsbrieven.

Lees de artikels op de VAD-website